ทางนำชีวิต ชุด กาย ใจ จิต ปี 59
11 ก.ย. 59

ท่ามกลางตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นที่พักของเหล่าแรงงาน และครอบครัวนับร้อยชีวิต ณ ที่แห่งนี้มีโรงเรียนที่ครูผู้เสียสละ อุทิศตนให้กับเด็กๆ โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติ ครูที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เด็กๆได้รับโอกาสทางการศึกษา ครูผู้นั้นคือ คุณครู ไพโรจน์ จันทะวงษ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า "ครูคอนเทนเนอร์"

คุณครู ไพโรจน์ จะสอนเด็กๆ ตามแคมป์ก่อสร้างของแรงงานต่างชาติ ที่เข้ามารับจ้างขายแรงงานในประเทศไทย มาตลอดชีวิตของการเป็นครู ด้วยเหตุผลเดียวนั่นก็คือ เด็กๆทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ต้องได้รับการสอนที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้เป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต

ติดตามเรื่องราวของครู ไพโรจน์ จันทะวงษ์ ตอน ครูคอนเทนเนอร์ ได้ในรายการทางนำชีวิต พุทธศาสนา วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 05.00 -05.30 ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ครูคอนเทนเนอร์

11 ก.ย. 59

ท่ามกลางตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นที่พักของเหล่าแรงงาน และครอบครัวนับร้อยชีวิต ณ ที่แห่งนี้มีโรงเรียนที่ครูผู้เสียสละ อุทิศตนให้กับเด็กๆ โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติ ครูที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เด็กๆได้รับโอกาสทางการศึกษา ครูผู้นั้นคือ คุณครู ไพโรจน์ จันทะวงษ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า "ครูคอนเทนเนอร์"

คุณครู ไพโรจน์ จะสอนเด็กๆ ตามแคมป์ก่อสร้างของแรงงานต่างชาติ ที่เข้ามารับจ้างขายแรงงานในประเทศไทย มาตลอดชีวิตของการเป็นครู ด้วยเหตุผลเดียวนั่นก็คือ เด็กๆทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ต้องได้รับการสอนที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้เป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต

ติดตามเรื่องราวของครู ไพโรจน์ จันทะวงษ์ ตอน ครูคอนเทนเนอร์ ได้ในรายการทางนำชีวิต พุทธศาสนา วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 05.00 -05.30 ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ทางนำชีวิต

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด

ทางนำชีวิต

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - ล่าสุด