[Live] 9.30 น. สานเสวนาประวัติศาสตร์เพื่อสังคมสมานมิตร | 4 มี.ค.67
[Live] 9.30 น. สานเสวนาประวัติศาสตร์เพื่อสังคมสมานมิตร | 4 มี.ค.67

[Live] 9.30 น. สานเสวนาประวัติศาสตร์เพื่อสังคมสมานมิตร | 4 มี.ค.67

หน้ารายการ
4 มี.ค. 67
#PublicForum สานเสวนาประวัติศาสตร์เพื่อสังคมสมานมิตร (Historical Dialogue of Southern Thailand)

ช่วงที่ 1“ก้าวให้พ้นกับดักประวัติศาสตร์กับความขัดแย้งชายแดนใต้
ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบเกือบสองทศวรรษ ทวีความรุนแรงและนำมาซึ่งความเสียหาย...

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ชุดคุณค่าและเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความขัดแย้งที่รุนแรงและยืดเยื้อ ที่สำคัญ ปัญหาความไม่ลงรอยกันทางประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าต่าง ๆ ยังคงถูกใช้เป็นเงื่อนไขในการเรียกร้องความเป็นธรรม ก่อเป็นความขัดแย้งในระดับลึกลงไปในอุดมการณ์และคุณค่าอันศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนบางกลุ่มในพื้นที่
.
The Active ร่วมกับองค์กรเครือข่าย เปิดพื้นที่สานเสวนาทางประวัติศาสตร์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาจุดร่วมทางประวัติศาสตร์ที่จะนำพาให้เกิดการยอมรับและอยู่ร่วมได้อย่างเคารพซึ่งกันและกัน
.
.
ปาฐกถาเปิดโดย...จาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร

ร่วมสานเสวนาโดย...
• รศ.ดร.โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
• มะยุ เจ๊ะนะ ผอ.สมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (CAP)
• ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผอ.สถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• อับดุลสุโก ดินอะ ที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา
• วลัยลักษณ์ ทรงศิริ นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ดำเนินการสานเสวนาโดย...ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์, ติชิลา พุทธสาระพันธ์ 

#สานเสวนาประวัติศาสตร์ #ชายแดนใต้ #TheActive #ThaiPBS 

----------------------------------
???? กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : http://www.youtube.com/ThaiPBS

[Live] 9.30 น. สานเสวนาประวัติศาสตร์เพื่อสังคมสมานมิตร | 4 มี.ค.67

4 มี.ค. 67
#PublicForum สานเสวนาประวัติศาสตร์เพื่อสังคมสมานมิตร (Historical Dialogue of Southern Thailand)

ช่วงที่ 1“ก้าวให้พ้นกับดักประวัติศาสตร์กับความขัดแย้งชายแดนใต้
ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบเกือบสองทศวรรษ ทวีความรุนแรงและนำมาซึ่งความเสียหาย...

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ชุดคุณค่าและเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความขัดแย้งที่รุนแรงและยืดเยื้อ ที่สำคัญ ปัญหาความไม่ลงรอยกันทางประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าต่าง ๆ ยังคงถูกใช้เป็นเงื่อนไขในการเรียกร้องความเป็นธรรม ก่อเป็นความขัดแย้งในระดับลึกลงไปในอุดมการณ์และคุณค่าอันศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนบางกลุ่มในพื้นที่
.
The Active ร่วมกับองค์กรเครือข่าย เปิดพื้นที่สานเสวนาทางประวัติศาสตร์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาจุดร่วมทางประวัติศาสตร์ที่จะนำพาให้เกิดการยอมรับและอยู่ร่วมได้อย่างเคารพซึ่งกันและกัน
.
.
ปาฐกถาเปิดโดย...จาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร

ร่วมสานเสวนาโดย...
• รศ.ดร.โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
• มะยุ เจ๊ะนะ ผอ.สมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (CAP)
• ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผอ.สถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• อับดุลสุโก ดินอะ ที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา
• วลัยลักษณ์ ทรงศิริ นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ดำเนินการสานเสวนาโดย...ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์, ติชิลา พุทธสาระพันธ์ 

#สานเสวนาประวัติศาสตร์ #ชายแดนใต้ #TheActive #ThaiPBS 

----------------------------------
???? กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : http://www.youtube.com/ThaiPBS

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย