เยาวชนไทย - กัมพูชาร่วมเรียนรู้ภาษารับประชาคมอาเซียน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เยาวชนไทย - กัมพูชาร่วมเรียนรู้ภาษารับประชาคมอาเซียน

Logo Thai PBS
เยาวชนไทย - กัมพูชาร่วมเรียนรู้ภาษารับประชาคมอาเซียน

เมื่อภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสื่อสาร ความตื่นตัวในการเรียนภาษาของเพื่อนบ้าน จึงมีมากขึ้นเรื่อยๆ รองรับความเป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะภาษากัมพูชา แม้วันนี้บุคลากรที่เชี่ยวชาญยังมีไม่มากนัก แต่หวังสร้างคนรุ่นใหม่ผ่านการเดินทางร่วมกันของเยาวชนไทย และกัมพูชา เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา

ลวดลายจำหลักประณีตอ่อนช้อย และยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด หากเทียบกับการลายสลักบนหินทรายประดับหน้าบัน และทับหลังทั่วไป ทำให้ปราสาทบ็อนเตียซเร็ย จังหวัดเสียมเรียบในกัมพูชา ได้รับการยกย่องว่าเป็นรัตนชาติแห่งศิลปะเขมร วันนี้ มรดกศิลปสถาปัตยกรรมโบราณอายุกว่า 1,000 ปี ยังเป็นห้องเรียนแลกเปลี่ยนของนักศึกษาไทย และกัมพูชา ที่เดินทางทัศนศึกษาร่วมกันในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองพระนคร ศูนย์กลางอาณาจักรเขมรโบราณ  
 
แม้ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังอยู่กว่าเดือนในช่วงฤดูฝนปีที่แล้ว แต่ตัวปราสาท และจารึกที่บันทึกประวัติความเป็นมาของปราสาทสีชมพูหลังนี้ แทบไม่ได้รับผลกระทบ คำดี ภักพวง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเรียนอ่านจารึกโบราณ จึงได้สัมผัสกับจารึกของจริง การเดินทางมากัมพูชาครั้งแรก พร้อมกับเพื่อนนักศึกษาไทยอีก 15 คน นอกจากได้ฝึกทักษะการสื่อสารกับเพื่อนใหม่ชาวกัมพูชา ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย
 
คำดี ภักพวง นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย - กัมพูชา กล่าวว่า ผมเรียนมาจากหน้ากระดาษแบนๆ แผ่นเดียว แต่อันนี้เรามาเรียนกับของจริงเลย ก็ดีกว่าแล้วก็แลกเปลี่ยนคำศัพท์ใหม่ๆ กันครับ อย่างเช่นคำว่านิดๆ หน่อยๆ อย่างนี้เขากับเราออกเสียงยังไง
 
กะ จุงไท นักศึกษาชาวกัมพูชาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย - กัมพูชา กล่าวว่า ดีที่ได้มาฝึกกับคนไทยจริงๆ ต่างกับการเรียนในห้องเรียนมาก แต่ผมว่าจริงๆ คนไทยยังรู้จักกัมพูชาน้อยอยู่ แต่เราก็ได้มาแลกเปลี่ยนกัน ทำความเข้าใจในสิ่งที่เราเคยเข้าใจผิดกันมา 
 
ผศ.ศานติ ภักดีคำ ประธานอนุกรรมการด้านการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย - กัมพูชา กล่าวว่า บุคลากรที่พูดภาษากัมพูชาได้ยังมีไม่มาก ทั้งที่มีความจำเป็นกับการพัฒนาการศึกษาและความสัมพันธ์ต่อกัน กิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นการศึกษาภาษาเพื่อนบ้าน และความสัมพันธ์ในการเป็นประชาคมอาเซียน
 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย - กัมพูชา เกิดจากความร่วมมือของอนุกรรมการด้านการศึกษา สมาคมมิตรภาพไทย - กัมพูชา กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย และภาษาเขมรของมหาวิทยาลัยไทย และมหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ
 
ถือเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั้ง 2 ชาติ เดินทางร่วมกันเพื่อฝึกทักษะทางภาษา ผ่านแหล่งโบราณสถานในกัมพูชา และไทย เช่น ปราสาทสด๊กก็อกธมในจังหวัดสระแก้ว ปราสาทบ็อนเตียกะเด็ย ปราสาทตาพรหม และนครวัด ซึ่งล้วนเป็นศาสนสถานสำคัญ สะท้อนความสัมพันธ์ของผู้คน 2 ฝั่งมาอย่างยาวนาน