เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องทุจริตจัดซื้อยา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องทุจริตจัดซื้อยา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สังคม
16 ม.ค. 56
05:45
500
Logo Thai PBS
เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องทุจริตจัดซื้อยา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฎิบัติการคดีพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยืนยันที่จะเอาผิดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อยาโบเซนแทน ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดซื้อในราคาสูงเกินความเป็นจริง แม้ บริษัทยายินยอมที่จะชดเชยเป็นตัวยา เท่ากับมูลค่าส่วนต่างของราคายา

บริษัท อินวิดา ตัวแทนจำหน่ายยาทราเครียสร์ หรือ ยาโบเซนแทน ทำหนังสือชี้แจง คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงศูนย์ปฎิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีจำหน่ายยาโบเซนแทน ซึ่งใช้รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจให้กับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในราคาสูงกว่าโรงพยาบาลอื่น

หนังสือชี้แจง ระบุว่า การกำหนดราคายาโบเซนแทน ระหว่างบริษัทฯกับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ เมื่อปี 2549 กำหนดขึ้นก่อนกระทรวงสาธารณสุข ประกาศราคากลางของยาชนิดนี้ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ก็เป็นโรงพยาบาลลำดับต้นของประเทศ ที่จัดซื้อยาดังกล่าว ทำให้กำหนดราคาจำหน่ายขณะนั้นเม็ดละ 2,443 บาท ซึ่งสูงกว่าโรงพยาบาลอื่นประมาณ 800 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯยอมรับความบกพร่อง และยินยอมชดเชยยาโบเซนแทน เท่ากับจำนวนมูลค่าส่วนต่างของราคายา ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ซื้อสูงกว่าโรงพยาบาลอื่น

ด้านนายภาสกร เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฎิบัติการคดีพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า การยอมรับผิดของบริษัทยา ไม่มีผลต่อคดี เพราะหลังกระทรวงสาธารณสุขประกาศราคากลางยาโบเซนแทน ในปี 2552 บริษัทฯ ยังจำหน่ายยาในราคาสูงเกินจริงให้กับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ และทำต่อเนื่องมานานกว่า 5 ปี

ซึ่งขณะนี้กำลังหาความเชื่อมโยงระหว่าง บริษัทยากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อของศูนย์หัวใจว่า เข้าข่ายกระทำผิด ฐานสมคบ หรือจูงใจให้เสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐหรือไม่ พร้อมสรุปข้อมูลให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง