นักวิชาการหวั่น 12 ช่องสาธารณะเอื้อประโยชน์รัฐ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นักวิชาการหวั่น 12 ช่องสาธารณะเอื้อประโยชน์รัฐ

Logo Thai PBS
นักวิชาการหวั่น 12 ช่องสาธารณะเอื้อประโยชน์รัฐ

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดงานเสวนาเรื่อง "ทีวีดิจิตอล ประเภทสาธารณะ 12 ช่อง เพื่อใคร" โดยตั้งข้อสังเกตว่าการประมูล 12 ช่องสาธารณะอาจเอื้อประโยชน์ให้หน่วยงานของรัฐได้มากขึ้น

นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวระหว่าง งานเสวนาเรื่อง "ทีวีดิจิตอล ประเภทสาธารณะ 12 ช่อง เพื่อใคร" ว่า ขณะนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเตรียมขั้นตอนต่างๆ เพื่อนำไปสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีระบบดิจิตอล ทั้งด้านเทคโนโลยี และเนื้อหา ซึ่งต้องดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด โดย กสทช.ควรเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมกำหนดคุณสมบัติ ,หลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการจัดสรรสาธารณะทั้ง 12 ช่อง

ทีวีสาธารณะ 12 ช่อง เป็น 1 ใน 3 กลุ่มที่กสทช.ดำเนินการจัดสรร โดยแบ่งเป็น ประเภทชุมชน 12 ช่อง สาธารณะ 12 ช่องโดย 2 ประเภทนี้ กสทช.ให้ใบอนุญาต และประเภทสุดท้าย ช่อง ธุรกิจ 24 ช่อง กสทช.จัดให้แข่งขันประมูลในช่วงเดือนกรกฏาคม ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปหลักเกณฑ์ต่างๆได้ภายในเดือนหน้า

ทั้งนี้ การเปิดประมูลทีวีระบบติจิตอลจำนวน 48 ช่อง ในจำนวนนี้ มี 12 ช่อง ที่จะเป็นช่อง สาธารณะ ซึ่งถูกนักวิชาการหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกต ว่าอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่หน่วยงานราชการของรัฐเข้ามาดำเนินการ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร หรือ ใช้งบประมาณจัดซื้อจ้างจ้างบริษัทภายนอก รับงานทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง