พลิกปมข่าว: การเมืองเรื่องสัมปทานน้ำ "ประปานครศรีธรรมราช"

ภูมิภาค
26 พ.ค. 59
20:56
295
Logo Thai PBS
พลิกปมข่าว: การเมืองเรื่องสัมปทานน้ำ "ประปานครศรีธรรมราช"
การแก้ปัญหาภัยแล้งจากการบริหารจัดการน้ำของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชกลายเป็นประเด็นการเมืองท้องถิ่น หลังถูกตั้งคำถามว่าเป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ที่นายกเทศมนตรีพยายามที่จะเสนอให้เอกชนสัมปทานระบบน้ำประปากว่า 5,000 ล้านบาท