รองปลัด กทม.ปฏิเสธขอเงินเอกชนทำป้ายรณรงค์ประชามติ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รองปลัด กทม.ปฏิเสธขอเงินเอกชนทำป้ายรณรงค์ประชามติ

การเมือง
18 ก.ค. 59
13:32
171
Logo Thai PBS
รองปลัด กทม.ปฏิเสธขอเงินเอกชนทำป้ายรณรงค์ประชามติ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร ยืนยันไม่มีคำสั่งให้ผู้อำนวยการเขต 50 เขตขอเงินสนับสนุนการจัดทำป้ายรณรงค์ออกเสียงประชามติจากภาคเอกชน พร้อมกำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบนพื้นฐานความถูกต้องและเป็นกลาง

นายจักรพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมการจัดออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่สำนักงานเขตบางนา ซึ่งเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการลงคะแนนในวันที่ 7 ส.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยกำชับให้ผู้อำนวยการเขตและข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นกลางและทุกขั้นตอนต้องตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยเฉพาะการพิจารณาบัตร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร ยังปฏิเสธว่าไม่มีคำสั่งให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขตขอเงินสนับสนุนการจัดทำป้ายรณรงค์ออกเสียงประชามติจากห้างร้านและบริษัทต่างๆในพื้นที่รายละ 5,000 บาทตามที่เป็นข่าว แต่ยอมรับว่าขอความร่วมมือเอกชนให้สนับสนุนจัดทำป้ายรณรงค์ด้วยความสมัครใจโดยสุจริต ไม่ขัดกับกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสนับสนุนกิจกรรมการออกเสียงประชามติให้กับ กทม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง