รัฐบาลขอบคุณทุกความเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศ วอนศึกษาวาระปฏิรูปให้กระจ่าง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รัฐบาลขอบคุณทุกความเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศ วอนศึกษาวาระปฏิรูปให้กระจ่าง

การเมือง
4 มี.ค. 60
15:42
143
Logo Thai PBS
รัฐบาลขอบคุณทุกความเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศ วอนศึกษาวาระปฏิรูปให้กระจ่าง
รัฐบาลขอบคุณทุกความเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศ แนะนำเสนอวิธีการดีกว่าหลักการ ชี้ 2 ปีกว่านำปัญหาเก่ามาแก้ไข ป้องกันปัญหาใหม่ไม่ให้เกิด วอนศึกษาวาระปฏิรูปให้กระจ่าง พร้อมคิดและลงมือทำเพื่ออนาคต

วันนี้ (4 มี.ค.2560) พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่นายธีรยุทธ บุญมี และน.พ.ประเวศ วะสี ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลงานการปฏิรูปของรัฐบาล และ คสช. ว่า รัฐบาลขอบคุณทั้ง 2 ท่านที่หวังดีต่อชาติบ้านเมือง โดยพร้อมรับฟังอย่างเปิดกว้าง เพราะถือเป็นความเห็นของคนไทยคนหนึ่ง

"นายกฯ ย้ำเสมอว่าทุกความเห็นมีความสำคัญต่อการปฏิรูป รัฐบาลจึงจัดตั้งกลไก เพื่อรับฟังข้อเสนอต่างๆ และพิจารณานำไปบรรจุเป็นแนวทาง เพื่อการปฏิรูปที่ครอบคลุมทุกประเด็น อย่างไรก็ตาม ความเห็นที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุด คือการนำเสนอวิธีการหรือรายละเอียดที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ ไม่ใช่การนำเสนอเพียงหลักการหรือทฤษฎีที่ไม่ลงลึกถึงปัญหา"

ทั้งนี้้ รัฐบาลเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ และเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองผ่านพ้นวิกฤตและก้าวไปข้างหน้า แต่การปฏิบัติให้เกิดผลไม่ใช่ของง่าย หรือไม่สามารถเนรมิตให้สำเร็จได้เพียงไม่กี่วัน เพราะหลายปัญหาถูกหมักหมมมานาน ดังนั้น 2 ปีที่ผ่านมาจึงเป็นการนำปัญหาเก่ามาแก้ไข ป้องกันปัญหาใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในหลายมิติ ทั้งด้านความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเสริมสร้างศักยภาพคน การลดความเหลื่อมล้ำ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า อยากให้พี่น้องประชาชน นักวิชาการ สื่อมวลชน ได้ศึกษาวาระการปฏิรูปประเทศให้กระจ่างว่า มีรายละเอียดอย่างไร มีกิจกรรม ระยะเวลา กฎหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบอะไรบ้าง หากสิ่งใดที่สามารถดำเนินการได้ รัฐบาลก็จะลงมือทำทันที เช่น การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน ระบบและโครงสร้างภาษี ที่ดินและการจัดการที่ดิน เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าผลสำเร็จอาจไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้ แต่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จึงจะเห็นผลในวันหน้า ประเทศไทยสูญเสียโอกาสจากคำพูด แต่ไม่ได้ลงมือทำมามาก เช่นเดียวกับการตำหนิในสิ่งที่ยังไม่เห็นผล เข้าทำนองติเรือทั้งโกลน ติโขนยังไม่ทรงเครื่อง จึงอยากให้ทุกคนหันมาช่วยกันคิดและลงมือทำให้เกิดผลสำเร็จ แม้จะต้องใช้เวลาบ้างแต่ก็จำเป็นต้องทำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง