บอร์ด สปสช. เคาะเลือก "นพ.ศักดิ์ชัย" นั่งเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

บอร์ด สปสช. เคาะเลือก "นพ.ศักดิ์ชัย" นั่งเลขาธิการ สปสช.คนใหม่

สังคม
6 มี.ค. 60
20:07
188
Logo Thai PBS
บอร์ด สปสช. เคาะเลือก "นพ.ศักดิ์ชัย" นั่งเลขาธิการ สปสช.คนใหม่
วันนี้กระบวนการคัดเลือกเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ เป็นไปอย่างเข้มข้น ทั้งการแสดงวิสัยทัศน์และลงคะแนนโหวต โดยบอร์ด สปสช.ลงมติ 16 เสียง ให้นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการ สปสช.

วันนี้ (6 มี.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การคัดเลือกเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ แทน นพ.วินัย สวัสดิวร ที่หมดวาระไปตั้งแต่เดือนพ.ค.ปี 2559 หลังจากตำแหน่งนี้ว่างเว้นมานาน 10 เดือน ใช้เวลาคัดเลือกเกือบ 7 ชั่วโมง

ผลจากคัดเลือกตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.คนที่ 3 คือ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช.และรองเลขาธิการ สปสช. โดยได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด 16 เสียง รองลงมาคือ นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผอ.รพ.ราชบุรี 13 เสียง ส่วน นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการ สปสช.ไม่ได้รับคะแนนโหวตในครั้งนี้
ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงมีทั้งหมด 29 คน จาก 30 คน โดยผู้แทนกระทรวงการคลังได้ออกจากห้องประชุมก่อนลงคะแนนเสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุที่การประชุมบอร์ดครั้งนี้ใช้เวลานาน เนื่องจากมีการถกเถียงประเด็นต่างๆ ทั้งคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อ การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร รวมถึงวิธีการลงคะแนน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับการลงคะแนนเลือกเลขาธิการ สปสช.เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2559 ซึ่งการคัดเลือกครั้งนี้ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล ยังได้ลงนามบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความโปร่งใส

ก่อนหน้านี้ นพ.ศักดิ์ชัย ดำรงตำแหน่งรักษาการเลขาธิการ สปสช.และรองเลขาธิการ สปสช.ก่อนเกษียณอายุราชการ และเคยดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- ผอ.รพ.วัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ผลงานโครงการป้องกันผู้ติดเชื้อเอชไอวีและพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน
- ผอ.รพ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ผลงานป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและเสริมสร้างเสริมสุขภาพ
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระดับ 9 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ผอ.สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา
- ผอ.สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 7 จังหวัดขอนแก่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง