กรมสรรพากรติดประกาศแจ้ง "ทักษิณ" เสียภาษีซื้อขายหุ้นชินคอร์ป 17,600 ล้านบาท

เศรษฐกิจ
28 มี.ค. 60
15:06
480
Logo Thai PBS
กรมสรรพากรติดประกาศแจ้ง "ทักษิณ" เสียภาษีซื้อขายหุ้นชินคอร์ป 17,600 ล้านบาท
กรมสรรพากรติดประกาศแจ้งนายทักษิณ ชินวัตร ชำระอากรส่วนขาด พร้อมดอกเบี้ยและค่าปรับรวมกว่า 17,600 ล้านบาท ในคดีซื้อขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นแล้ว

วันนี้ (28 มี.ค.2560) นางวัชราภรณ์ ตรีมิ่งมิตร นักตรวจสอบภาษีชำนาญพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษีกลาง พร้อมตำรวจ เดินทางไปติดประกาศหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.12 รอบปีภาษี 2549 บริเวณหน้าบ้านจันทร์ส่องหล้า ซอยจรัญสนิทวงศ์ 69 เพื่อแจ้งให้นายทักษิณ ชินวัตร ดำเนินการชำระภาษี จากเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) (2) (4) และ (5) ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ใด ที่ได้เนื่องจากหน้าท่ตำแหน่งที่ทำ เงินปันผล การให้เช่าทรัพย์สิน บ้าน โรงเรือน การให้เช่าทรัพย์ ที่ดิน ที่มิใช่ ในการเกษตร พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 ซึ่งคำนวณถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 รวม 120 เดือน คิดเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 17,600 ล้านบาท โดยขอให้ไปชำระที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่สาขาบางพลัด ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560

หลังกรมสรรพากร ทำหนังสือแจ้งให้นายทักษิณ หรือตัวแทนเข้ารับทราบด้วยตัวเอง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม แต่นายทักษิณ หรือตัวแทนไม่เดินทางมาตามนัดหมาย จึงดำเนินการติดประกาศ โดยนายทักษิณสามารถอุทธรณ์ได้ใน 30 วัน หรือเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีในชั้นศาลภาษีอากรตามกระบวนการกฎหมาย