เปิดใจ "แดเนียล มัซซา" บาทหลวงคนแรกจบปริญญาโท มจร. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดใจ "แดเนียล มัซซา" บาทหลวงคนแรกจบปริญญาโท มจร.

สังคม
22 พ.ค. 60
06:40
4,935
Logo Thai PBS
เปิดใจ "แดเนียล มัซซา" บาทหลวงคนแรกจบปริญญาโท มจร.
"แดเนียล มัซซา" บาทหลวงคนแรก นิกายโรมันคาทอลิก จบการศึกษาปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพราะต้องการลดอคติเกี่ยวกับศาสนาที่มีต่อกัน

วานนี้ (21 พ.ค.2560) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตรในพิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร. ระหว่างวันที่ 20- 21 พ.ค.นี้  ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาทั้งสิ้น จำนวน 4,102 รูป /คน ทั้งพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รวมทั้ง ผู้เข้ารับเข็มเกียรติคุณและปริญญากิตติมศักดิ์

และในจำนวนนี้เป็นบุคคลมีชื่อเสียง เช่น พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

รวมทั้งบาทหลวงแดเนียล มัซซา นิกายโรมันคาทอลิก สำเร็จการศึกษาปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นบาทหลวงคนแรกที่จบมหาวิทยาลัยสงฆ์

บาทหลวงแดเนียล บอกว่า  เลือกศึกษาสาขานี้ เพราะต้องการลดอคติเกี่ยวกับศาสนาที่มีต่อกัน โดยได้ศึกษาทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ ทำให้เข้าใจหลักธรรมของพุทธศาสนามากขึ้น เป็นการสร้างศาสนสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

" พ่อคิดว่า การมาศึกษาที่นี่ได้อะไรเวลาพูดคำกล่าวว่าต้องเปิดตัว เปิดใจ และเหมือนเราเป็นตัวอย่าง ส่วนหลักคำสอนของจะพยายามไม่พูดในสิ่งที่ไม่ใช่ที่เกี่ยวกับหลักของศาสนาพุทธ จะพยายามให้ความเป็นธรรม และความยุติธรรม ไม่ใช่ว่าเราดูถูกดูหมิ่น และชี้แจงในบางสิ่งที่เพื่อนชาวพุทธ ไม่เข้าใจในศาสนาคริสต์ด้วย" บาทหลวงแดเนียล ระบุ

นอกจากนี้ บาทหลวงแดเนียล ยังเห็นว่า แม้จะต่างศาสนา แต่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนาได้ หากเปิดใจ และเข้าใจซึ่งกันและกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง