ชมคสช.ปลดล็อก "ค้ามนุษย์"ได้ผล ฝันรัฐบาลใหม่พาไทยขยับขึ้น เทียร์ 1 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชมคสช.ปลดล็อก "ค้ามนุษย์"ได้ผล ฝันรัฐบาลใหม่พาไทยขยับขึ้น เทียร์ 1

สังคม
25 พ.ค. 60
13:40
259
Logo Thai PBS
ชมคสช.ปลดล็อก "ค้ามนุษย์"ได้ผล ฝันรัฐบาลใหม่พาไทยขยับขึ้น เทียร์  1
หน่วยงานภาครัฐชี้ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ยุค คสช.เห็นผล บูรณาการการทำงานดีขึ้น หวังรัฐบาลใหม่ สานต่อการทำงาน ตั้งเป้าพาไทยขยับสู่เทียร์ 1 ด้านดีเอสไอ ชี้เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนยังคงเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

วันนี้ (25 พ.ค.2560 ) นายพิทยา จินาวัฒน์ อดีตธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กล่าวในเวทีสัมมนาเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ว่า ภาพรวมการแก้ไขปัญหาการคัามนุษย์ในไทยดีขึ้น เพราะมีการทำงานร่วมกันในหลายหน่วยงาน ประกอบกับองค์กรต่างๆ ได้จัดตั้งส่วนงานต่อต้านการค้ามนุษย์ขึ้น เพื่อดูแลปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะแผนกต่างๆ ทั้งสำนักงานอัยการ หรือตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆจึงทำให้การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้ามากขึ้น รวมถึงการออกกฎหมายและปรับแก้กฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านกาค้ามนุษย์จึงทำให้มีเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหน่วยงาน

" ปัจจัยที่ผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีมาอย่างยาวนานเป็นรูปธรรมมากขึ้นคือ การกดดันจากต่างชาติ โดยเฉพาะภาคการประมง ที่กระทบต่อธุรกิจในหลักแสนล้านบาท ตลอดจนมีการออก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มบทลงโทษกับผู้ค้ามนุษย์" นายพิทยา กล่าว

ปัจจุบันการแก้ปัญหาถือว่าดีขึ้นตามลำดับ หลังจากไทยถูกลดระดับการต่อต้านการค้ามนุษย์จากเทียร์ 2 เป็น เทียร์ 3 ในปี 2557 และใน ปี 2559 ถูกยกระดับจากเทียร์ 3 กลับมาเป็น เทียร์  2 จากนี้ไปข้อท้าทายของรัฐบาลหน้าคือการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและควรตั้งเป้าขยับสู่เทียร์  1 แต่ปัญหาส่วนหนึ่งที่ยังคงเป็นแรงต้านในการแก้ไขปัญหา ก็คือ กลุ่มที่เสียประโยชน์ เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา และค่านิยมที่ไม่เหมาะสมของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

 

 

 

"ดีเอสไอ" แฉจนท.รัฐยังเอี่ยวค้ามนุษย์

ด้าน พ.ต.ท.คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า ต้องขอพูดโดยตรงว่า รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้มีประ สิทธิภาพกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะปัญหาบางอย่างต้องแก้ด้วยความเด็ดขาด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์บนเรือประมง ซึ่งเกี่ยวพันกับหลายส่วน

นอกจากนี้ ดีเอสไอ มีการเฝ้าระวังและติดตามเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าประเวณี ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นตัวการเช่น เปิดกิจการที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยตรง และการเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ โดยมีโทษทั้งทางอาญาและวินัย ซึ่งจะพยายามให้ถึงตัวการ โดยจะกันผู้เกี่ยวข้องในระดับล่างไว้เป็นพยาน เพื่อดำเนินคดีให้ถึงต้นตอ เนื่องจากก่อนหน้านี้จะอยู่ที่ระดับล่างเช่น กรณีของการค้ามนุษย์บนเรือประมง ในอดีตคดีจะสาวถึงแค่ไต้ก๋งเท่านั้น แต่จากนี้จะสาวไปถึงเจ้าของเรือ เมื่อมีการดำเนินคดีถึงเจ้าของเรือ จะช่วยให้การป้องกันและความร่วมมือจากเจ้าของกิจการต่างดีขึ้น

" รูปแบบการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าประเวณีในสถานบันเทิงต่างๆ มีการปรับตัวให้ยากต่อการติดตามจับกุมมากขึ้น ซึ่งจะมีการส่งตัวและเปลี่ยนร้านเร็วมากขึ้นโดยให้อยู่ที่ร้านไม่เกิน 10 วันก็จะส่งไปที่อื่น  รวมถึงการค้ามนุษย์มีความซับซ้อนมากขึ้น และเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่กลัวว่าจะได้การเดือดร้อนจากกรณีที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานนอกพื้นที่มาตรวจจับการค้ามนุษย์ และกลัวจะได้รับความเดือดร้อนถูกตั้งกรรมการสอบ จึงกลายเป็นเป็นหูเป็นตาให้กับผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่" พ.ต.ท.คมวิชช์ กล่าว

 หนุนภาคีเครือข่ายร่วมปลดล็อกพ้นแบล็คลิสต์

 

นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ จ.ปทุมธานี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า หลังจากช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ จะมีการดูแลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์อย่างดี มีบ้านพักดูแลในแต่ละภูมิ ภาค และเหมาะสมทั้งลักษณะของรายบุคคล และครอบครัว รวมถึงดูแลอย่างเหมาะสมทั้งในศาสนา ซึ่งทำงานร่วมมกับหน่วยงานอื่นๆที่ทำหน้าที่ป่องกันและปราบปราม

นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวว่า รัฐ บาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์มาโดยตลอด  ซึ่งจากรายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย ประจำปี 2559  สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ของหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านนโยบาย ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ด้านการคุ้มครอง ด้านการป้องกัน ด้านความร่วมมือ

แต่จากการเฝ้าสังเกตและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านการค้ามนุษย์และแรง งานต่างด้าว ซึ่งยังพบว่า ประเทศไทยยังคงมีปัญหาการค้ามนุษย์อยู่กว้างขวาง ทั้งการคงสถานะประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านการค้ามนุษย์ โดยมีทั้งคนไทย คนต่างด้าว ทั้งเพศชาย หญิง และเด็กตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์  ซึ่งจำเป็นต้องประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขจัด และคลี่คลายปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานต่าง ด้าว เพื่อให้ก้าวหน้ามากขึ้น จนนำไปสู่การปรับระดับการต่อต้านการค้ามนุษย์ไทยให้ดีขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง