ปลัด มท.สั่งเคลียร์หนี้สาธารณูปโภคค้างจ่าย 1,300 ล้านบาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปลัด มท.สั่งเคลียร์หนี้สาธารณูปโภคค้างจ่าย 1,300 ล้านบาท

สังคม
7 ก.ค. 60
11:20
193
Logo Thai PBS
ปลัด มท.สั่งเคลียร์หนี้สาธารณูปโภคค้างจ่าย  1,300 ล้านบาท
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดมท. ส่งหนังสือเชิญหน่วยงานหารือเร่งจ่ายหนี้สาธารณูปโภคทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ กว่า 1,300 ล้านบาท วันที่ 12 ก.ค.นี้ ขณะที่ภาพรวมหน่วยงานราชการค้างค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 4,000 ล้านบาท

วานนี้ (6 ก.ค2560) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด สั่งให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการจังหวัด ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัด ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ก.ค.นี้ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับทราบมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ประชุมมีมติอนุมัติมาตรการแก้ปัญหา หลังพบส่วนราชการเป็นหนี้ค้างจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ กว่า 4,000 ล้านบาท ทั้งหนี้ที่ค้างก่อนปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งหนี้ในปี 2560 ขอให้จ่ายให้หมด และไม่สร้างหนี้เพิ่ม
พร้อมเปิดทางให้เอาเงินนอกงบที่มาจากรายได้อื่น ๆ มาจ่ายได้ หรือให้โอนงบที่เหลือจากงบก้อนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตั้งไว้จ่ายหนี้มาจ่ายแทน โดยนายกรัฐมนตรีกำชับว่า ต่อไปนี้ทุกส่วนราชการต้องไม่มีหนี้ค้างจ่ายอีกต่อไป

ก่อนหน้านี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนมิ.ย. มีการเปิดเผยว่า หน่วยงานราชการ ค้างชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ถึงกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่ง ครม.ก็ได้เร่งรัดให้รีบเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อหนี้ที่ค้างอยู่

 

 

มหาดไทยค้างหนี้ค่าไฟ 1,300 ล้านบาท

ทั้งนี้มีรายงานกว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ค้างชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคมากที่สุด ซึ่งก็มีการสั่งการให้เร่งสำรวจว่าหน่วยงานใด ค้างชำระเงินมากน้อยแค่ไหน ล่าสุดก็มีการเปิดเผยตัวเลข ปรากฎว่า ช่วงปี 59-60 มีเงินค้างจ่ายสูงถึงกว่าพันล้านบาท


รายงานตัวเลขหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของปี 2559 ปี 2560 และก่อนปี 2559 ที่มีการสำรวจและส่งให้ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบปรากฎว่ามีหนี้รวมทั้งสิ้น กว่า 1,300ล้านบาท

สำหรับยอดค้างชำระของกระทรวงมหาดไทย เฉพาะในปี 2560 ในส่วนของการไฟฟ้านคร หลวง มียอดค้างชำระประมาณ 23 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประมาณ 1,260 ล้านบาท การประปานครหลวง ประมาณ 25 ล้านบาท การประปาส่วนภูมิภาค ประมาณ 9 ล้านบาท รวมทั้งหมดประมาณ 1,300 ล้านบาทเศษ ยังไม่รวมหนี้เก่าสะสมตั้งแต่ก่อนปี 2560

ถ้าไปดูหนี้ค้างชำระของศาลากลางแต่ละจังหวัด พบว่า ศาลากลางจังหวัดสงขลา ติดหนี้ค่าไฟเกือบ 5 แสนบาท ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ติดหนี้ กว่า 140,000 บาท, สถาบันดำรงราชานุภาพ (กระทรวงมหาดไทย) จ.ชลบุรี ติดหนี้เกือบ 300,000 บาท

ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ติดหนี้เกือบ 400,000 บาท , สำนักงานจังหวัดยโสธร ติดหนี้สะสมตั้งแต่ปี 57-61 กว่า 600,000 บาท ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ติดหนี้กว่า 170,000 บาท ศาลากลางจังหวัดแพร่ ติดหนี้ตั้งแต่ปี 2557 วงเงินกว่า 220,000 บาท และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS จ.เชียงราย ติดหนี้กว่า 220,000 บาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง