เจ้าอาวาส "วัดเสนหา" ปฏิเสธคืนเงินทอน เป็นเหตุให้อาคารเรียนสร้างไม่เสร็จ ปล่อยร้างเกือบ 20 ปี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เจ้าอาวาส "วัดเสนหา" ปฏิเสธคืนเงินทอน เป็นเหตุให้อาคารเรียนสร้างไม่เสร็จ ปล่อยร้างเกือบ 20 ปี

สังคม
13 ก.ค. 60
13:22
2,268
Logo Thai PBS
เจ้าอาวาส "วัดเสนหา" ปฏิเสธคืนเงินทอน เป็นเหตุให้อาคารเรียนสร้างไม่เสร็จ ปล่อยร้างเกือบ 20 ปี
อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดเสนหา จ.นครปฐม ไม่สามารถสร้างได้และถูกปล่อยให้เป็นอนุสรณ์สถานมานานเกือบ 20 ปี เหตุเพราะเจ้าอาวาสปฏิเสธให้เงินทอนแก่ผู้บริหารระดับสูงของกรมการศาสนา

วันนี้ (13 ก.ค.2560) พระปลัดสุนทรา วรสาโร ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดเสนหา จ.นครปฐม พาทีมข่าวไทยพีบีเอสสำรวจอาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่เกือบ 20 ปี แล้ว ยังก่อสร้างไม่เสร็จ

โดยพระปลัดสุนทรา วรสาโร ชี้แจงถึงสาเหตุที่อาคารเรียนดังกล่าวก่อสร้างไม่เสร็จว่า พระราชวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดรูปเดิม ไม่ทำตามข้อเสนอของผู้บริหารระดับสูงของกรมการศาสนาในขณะนั้น ที่เข้าติดต่อเจ้าอาวาสว่าจะให้งบประมาณก่อสร้าง 17 ล้านบาท โดยจะแบ่งการโอนเงินเป็น 3 งวด งวดแรกจำนวน 5 ล้านบาท งวดที่ 2 จำนวน 5 ล้านบาท และงวด 3 จำนวน 7 ล้านบาท

 

 

แต่หลังจากวัดลงทุนก่อสร้าง 2 ล้านบาท สร้างฐานรากเพื่อที่จะทำเรื่องของบประมาณ เจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนา กลับบอกว่าจะให้วัดคืนเงินให้ หรือ ทอนเงิน ประมาณกว่า 10 ล้านบาท โดยวัดจะได้จริงเพียง 3-5 ล้านบาทเท่านั้น เจ้าอาวาสจึงปฏิเสธ และไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างให้จากกรมการศาสนา

"เงินแท้ง ไม่ใช่เงินทอน เพราะวัดไม่ยอมทอนเงินให้ผู้บริหารกรมการศาสนาคนนั้น เงินเลยไม่เข้าวัด อาคารเรียนเลยร้างมา 20 ปีแล้ว สมัยนั้นจึงเป็นเงินแท้ง เพราะวัดไม่ยอมทอนให้เหมือนกับวัดหลายแห่งในสมัยนี้" พระปลัดสุนทรา วรสาโร กล่าว

ทีมข่าวไทยพีบีเอสสำรวจพบว่า ฐานรากโครงสร้างอาคารเรียนทรุดตัวหลายจุด ขณะนี้วัดยังทำอะไรไม่ได้ เพราะยังไม่มีเจ้าอาวาสวัดรูปใหม่ แต่หากจะก่อสร้างต่อไป วัดจะสร้างเป็นอาคารเรียน 1 ชั้น จากเดิมที่จะสร้าง 3 ชั้น ซึ่งสามารถรองรับเณรได้ 300 รูป

"หลังจากนี้วัดมีแนวทางจะสร้างอาคารเรียนต่อ แต่ยังไม่รู้จะหางบประมาณจากไหน เพราะ พศ. มีแค่งบบูรณปฎิสังขรณ์ ไม่ใช่งบก่อสร้างใหม่ โดยจะให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาสำรวจโครงสร้างของอาคารว่าปลอดภัยหรือไม่ " พระปลัดสุนทรา วรสาโร ระบุ

 

 

พระปลัดสุนทรา วรสาโร กล่าวว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เคยเป็นสามเณรนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้มาก่อน พระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้ง ทรงอุปถัมภ์บำรุงและเป็นขวัญกำลังใจ ด้วยการเสด็จมาเป็นองค์พระอุปัชฌาย์บรรพชาสามเณรแก่วัดเสนหาเป็นประจำทุกปี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง