รัฐบาลเปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ-อีสาน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รัฐบาลเปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ-อีสาน

ภัยพิบัติ
28 ก.ค. 60
17:34
14,900
Logo Thai PBS
รัฐบาลเปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ-อีสาน
รัฐบาลเปิดให้ประชาชนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านบัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเตรียมประชุมคณะกรรมการฯ เพื่ออนุมัติหลักเกณฑ์ให้การช่วยเหลือ

วันนี้ (28 ก.ค.2560) นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า รัฐบาลมีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว และมีบัญชีธนาคารที่ประชาชนสามารถร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ โดยขณะนี้มีเงินกองทุนเหลือจากการบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้กว่า 700 ล้านบาท ซึ่งนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จะประชุมคณะกรรมการวันที่ 4 สิงหาคม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ คือกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ 50,000 บาท กรณีบ้านพังทั้งหลังได้เงินช่วยเหลือ 200,000 บาทเป็นค่าวัสดุ ส่วนบ้านที่เสียหายบางส่วนจะพิจารณาช่วยเหลือตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือจะไม่ซ้ำซ้อนกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีงบประมาณให้จังหวัดละ 20 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง