ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดจนท.ทุจริตไฟประดับ 39 ล้าน-สอบเพิ่ม"สุขุมพันธ์"ละเว้นปฎิบัติหน้าที่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดจนท.ทุจริตไฟประดับ 39 ล้าน-สอบเพิ่ม"สุขุมพันธ์"ละเว้นปฎิบัติหน้าที่

สังคม
7 พ.ย. 60
15:12
877
Logo Thai PBS
ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดจนท.ทุจริตไฟประดับ 39 ล้าน-สอบเพิ่ม"สุขุมพันธ์"ละเว้นปฎิบัติหน้าที่
ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด เจ้าหน้าที่ กทม. 4 คน ทุจริตโครงการไฟประดับ 39.5 ล้านบาท ไม่เอาผิด "จุมพล สำเภาพล" รองผู้ว่าฯ พร้อมสั่งหาข้อเท็จจริงกรณี "ม.ร.ว.สุขุมพันธ์" ละเว้นปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ (7 พ.ย.2560) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีกล่าวหานายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับพวกรวม 18 ราย ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ในการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วงเงิน 39,500,000 บาท โดยมิชอบนั้น

คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีมติชี้มูลความผิดกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว นายมรกต ภูมิพานิช และนายสิทธิโชค อภิบาล นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ มีมูลความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และมีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 (1) (2) มาตรา 83 (3) มาตรา 85 (1) (7) ประกอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มาตรา 44 โดยมีบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์แทรเวิล จำกัด บริษัท สรรสร้าง จำกัด น.ส.กันติกานต์ อินทศร นายวีระศักดิ์ ศิริจันทร์เพ็ญ นางสิริพร ชาวปราการ และน.ส.คุณัณญา จรูญภาพิมล เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดอาญาดังกล่าว โดยให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร และส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาตามฐานความผิดข้างต้น

ส่วนข้อกล่าวหานายจุมพล สำเภาพล บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด นายคฑารัฐ สันธิศิริ บริษัท สยาม เอ็ม.อี.อี.จำกัด และนายอนุชิต พลวิเศษ เป็นอันตกไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังมีคำสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เกี่ยวข้องกรณีจัดทำเอกสารเท็จ จำนวน 16 ราย ประกอบด้วย นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว น.ส.เกสรี ดิษฐ์อ่วม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บริษัท เก็ท ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด นายทศเทพ วงศ์หนองเตย กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ บริษัท แอคซิด ดิจิตอล จำกัด นายเจริญชัย กาญจนพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ บริษัท ไว้ท์ลายเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด นายนคร ศรีเพชร กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ บริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด นายอธิวัฒน์ ทองอินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด, นายคฑารัฐ สันธิศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ น.ส.ปนัสยา ใจแก้ว บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด น.ส.กันติกานต์ อินทศร กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และ น.ส.สิริพร ชาวปราการ

รวมทั้งให้แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีกล่าวหา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ระงับยับยั้งหรือตรวจสอบการทุจริตในโครงการดังกล่าวต่อไปด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง