เปิดเวทีถกปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดเวทีถกปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

สังคม
15 พ.ย. 60
13:00
439
Logo Thai PBS
เปิดเวทีถกปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เปิดเวทีหาแนวทางร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 23-24 พ.ย.นี้

วันนี้ (15 พ.ย.2560) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เตรียมจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในวัน 23 – 24 พ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ห้องแกรนด์รัชดา อาคารธารทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

สำหรับวันที่ 23 พ.ย. สัมมนาในหัวข้อ “แผนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียม” ซึ่งภายในงานจะมีการนำเสนอแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และการประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกและรวดเร็ว และข้อเสนอแนะเพื่อลดความล่าช้าและความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมาย

 

 

ส่วนในวันที่ 24 พ.ย. สัมนาในหัวข้อ “แผนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อสังคมที่ปลอดภัยและเป็นธรรม” โดยจะมีการนำเสนอแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และมีการประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับข้อเสนอแนะพื่อปฏิรูประบบการสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อปฏิรูปการลงโทษ

 

 

ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ jrforum23.11@gmail.com โดยแจ้งชื่อ – สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และสังกัด ภายในวันที่ 21 พ.ย.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง