โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำรวจ 194 นาย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำรวจ 194 นาย

การเมือง
14 ธ.ค. 60
06:36
4,003
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำรวจ 194 นาย

วันที่ 13 ธ.ค.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 194 ราย เช่น พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านป้องกันปราบปราม อาชญากรรม) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ) ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจแห่งชาติ

อ่านรายชื่อเพิ่มเติม แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง