ครม.สัญจรแจก "ที่ดินทำกิน" 14 จว.ภาคเหนือเพิ่มอีกกว่า 9 หมื่นไร่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.สัญจรแจก "ที่ดินทำกิน" 14 จว.ภาคเหนือเพิ่มอีกกว่า 9 หมื่นไร่

สิ่งแวดล้อม
26 ธ.ค. 60
16:10
919
Logo Thai PBS
ครม.สัญจรแจก "ที่ดินทำกิน" 14 จว.ภาคเหนือเพิ่มอีกกว่า 9 หมื่นไร่
รัฐบาล จัดสรรที่ดินทำกินให้ชาวบ้านผู้ยากไร้เข้าทำกินในรูปแบบสหกรณ์ ในพื้นที่ภาคเหนือ 14 จังหวัด รวมพื้นที่กว่า 92,000 ไร่ที่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของ คทช. รวมจำนวน 8,833 คน หลังจากเคยมอบหนังสืออนุญาต ที่จ.เชียงใหม่ น่าน และอุทัยธานี

วันนี้ (26 ธ.ค.2560) พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.นอกสถานที่พื้นที่ภาคเหนือ จ.สุโขทัยและพิษณุโลก รัฐบาลจะจัดสรรที่ดินทำกินให้ชาวบ้านผู้ยากไร้เข้าทำกินในรูปแบบสหกรณ์ ตามที่คณะกรรม การนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช.พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนด

โดยมี 14 จังหวัดภาคเหนือ ที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน ด้วยการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัย จำนวน 8,833 คน รวม 11,060 แปลง รวมพื้นที่ 92,175 ไร่ คือ ลำปาง อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ สุโขทัย เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน และน่าน รวมถึงเขตป่าสงวนแห่งชาติ 20 แห่ง และที่ดินสาธารณะประโยชน์ 1 แห่ง ทำให้ชาวบ้านสามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

ขณะเดียวกันชุมชนสามารถบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้าน ที่สำคัญช่วยลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่ดินด้วย  

ก่อนหน้าที่รัฐบาลได้จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภาคเหนือ และมอบหนังสืออนุญาตไปแล้ว 3 จังหวัด รวมพื้นที่ประมาณ 38,874 ไร่ ให้ชาวบ้าน 5,589 คน รวม 8,444 แปลง คือ เชียงใหม่ น่าน และอุทัยธานี รวมถึง เขตป่าสงวนแห่งชาติ 6 แห่ง และที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 1 แห่งจากพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินทำกินภาคเหนือทั้งหมด 17 จังหวัด ประมาณ 431,338 ไร่ จำนวน 15,921 คน  21,015 แปลง รวมถึงเขตป่าสงวนแห่งชาติ 73 แห่ง ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 15 แห่ง ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 1 แห่ง และที่ดินสงวน เพื่อกิจการนิคมสร้างตนเอง 6 แห่ง รวมทั้งหมด 93 พื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง