ครม.เห็นชอบแก้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.เห็นชอบแก้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว

สังคม
7 มี.ค. 61
12:23
599
Logo Thai PBS
ครม.เห็นชอบแก้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว
ครม.เห็นชอบร่างแก้ไขพ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว โดยตัดโทษจำคุกแรงงานผิดกฎหมายออก เหลือเพียงโทษปรับ ส่วนนายจ้างที่จ้างงานไม่ถูกต้อง ลดค่าปรับเหลือ 10,000 – 100,000 บาทต่อคน และห้ามนายจ้างเก็บค่าใช้จ่ายจากแรงงานเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

วันนี้ (7 มี.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จ.เพชรบุรี วานนี้ได้ให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขพระราชกำหนดหรือ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560 ที่ประกาศใช้แล้วถูกท้วงติงว่ามีโทษรุนแรงโดยให้ปรับแก้มาตรา101 ที่กำหนดโทษแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต จากเดิมจำคุก 5 ปี ปรับ 20,000 – 100,000 บาท โดยตัดโทษจำคุกออก เหลือเพียงโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท


ส่วนมาตรา 102 นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จากโทษปรับเดิมตั้งแต่ 400,000 – 800,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน เหลือ 10,000 – 100,000บาทต่อคน และหากพบทำผิดซ้ำซากจะจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 50,000 หรือ 200,000 บาท และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี


สำหรับบทบัญญัติใหม่จะเปลี่ยนระบบอนุญาตในบางเรื่องเป็นระบบแจ้งให้ทราบต่อเจ้าพนักงาน เช่น กรณีนายจ้างจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายทำงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน


ทั้งนี้ยังมีการยกเลิกประกาศเขตที่พักอาศัยของแรงงาน ให้ทำงานที่ใด พักที่ใดก็ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ขณะเดียวกันยังมีการปรับแก้ตามข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โทษนายจ้างและลูกจ้างที่เท่ากัน ปรับใหม่ให้ไม่เท่ากันตามความหนักเบา และนายจ้างรับเหมาแรงงานจะทำได้ต่อเมื่อมีใบสั่งจ้างงาน พร้อมห้ามนายจ้างเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันต้นเหตุการเอารัดเอาเปรียบ จนเป็นเหตุให้เกิดการค้ามนุษย์ ยกเว้นค่าตรวจสุขภาพ ใบอนุญาต และค่าหนังสือเดินทาง

 เร่งตรวจสุขภาพแรงงานข้ามชาติก่อนสิ้นเดือนนี้

ส่วนการจัดการบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จะเร่งรัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี
สำหรับภาพรวมของประเทศคาดว่าจะมีแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพประมาณเกือบ 2,000,000 คน โดยข้อมูลสุขภาพแรงงานต่างด้าวจากศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จทั่วประเทศ ณ วันที่ 28 ก.พ. มีแรงงานต่างด้าวรับบริการแล้วกว่า 160,000 คน


ขณะที่ผลการตรวจสุขภาพพบส่วนใหญ่ร้อยละ 99 มีสุขภาพดี พบผู้ที่ต้องรักษาโรคต่อเนื่องใน 3 โรค คือวัณโรค เท้าช้าง และซิฟิลิส ในสตรีตรวจพบการตั้งครรภ์ 1,608 คน ส่วนผู้ป่วยโรคติดต่อในระยะแพร่เชื้อ 157 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง