กรมปศุสัตว์ยืนยันโรคระบาดพิษสุนัขบ้ายังควบคุมได้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กรมปศุสัตว์ยืนยันโรคระบาดพิษสุนัขบ้ายังควบคุมได้

สังคม
18 มี.ค. 61
19:47
418
Logo Thai PBS
กรมปศุสัตว์ยืนยันโรคระบาดพิษสุนัขบ้ายังควบคุมได้
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าปี 2561 แม้ยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมโรคได้ แต่กรมปศุสัตว์ยอมรับว่าการระบาดรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 5 คน

น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ยอมรับว่า สถานการณ์โรคระบาดพิษสุนัขบ้าในปี 2561 รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 5 คน แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมโรคได้ เนื่องจากการรณรงค์ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าอย่างเข้มข้น ทำให้ประชาชนเริ่มตระหนักให้ความสนใจ โดยเฉพาะกับผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมว ทยอยนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดจำนวนมาก

ส่งผลให้แนวโน้มการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น จ.ร้อยเอ็ด คาดว่าจะประกาศเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ภายใน 2 ปีนี้ เพราะประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นให้ความร่วมมือนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนทั้งจังหวัด

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ยังมั่นใจว่า ประเทศไทยต้องปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2563 แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกฎหมาย เพราะในแต่ละปีปศุสัตว์จะมีงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพียง 1 ล้านตัว ทำให้ไม่เพียงพอกับจำนวนสุนัขและแมวที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ล้านตัวในประเทศไทย แม้จะมีงบประมาณจัดซื้อวัคซีนจากท้องถิ่นก็ไม่พอ หากประชาชนจะรอบริการฉีดวัคซีนฟรีจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง