เด้งฟ้าผ่า "ธีธัช” ผู้ว่าการยางเข้ากรุสำนักนายก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เด้งฟ้าผ่า "ธีธัช” ผู้ว่าการยางเข้ากรุสำนักนายก

การเมือง
21 มี.ค. 61
19:59
549
Logo Thai PBS
เด้งฟ้าผ่า  "ธีธัช” ผู้ว่าการยางเข้ากรุสำนักนายก
นายกรัฐมนตรี เด้งฟ้าผ่า " ธีธัช สุขสะอาด" ผู้ว่าฯ กยท. ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำที่สำนักนายกรัฐมนตรี เหตุผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงาน แก้ปัญหาในการยางแห่งประเทศไทย มีผลวันนี้

วันนี้ (21 มี.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรี โดยรายละเอียดระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยให้มีกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับรองรับการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่เป็นข้าราชการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน นั้น

เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพของงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของการยางแห่งประเทศไทย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกำหนดอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยรับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการยางแห่งประเทศไทย และยังไม่พ้นจากตำแหน่งเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นประการอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561

ขณะที่เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ประธานเครือข่ายสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยและชาวสวนยางได้เรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาปลดบอร์ดและผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นภารกิจเร่งด่วน เนื่องจากบริหารงานผิดพลาดจนราคายางพาราไทยถูกกว่าลาวเป็นครั้งแรก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง