แนะฝึกทักษะเด็กอยู่บ้านตามลำพัง ลดเหตุสูญเสีย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

แนะฝึกทักษะเด็กอยู่บ้านตามลำพัง ลดเหตุสูญเสีย

สังคม
4 พ.ค. 61
17:59
537
Logo Thai PBS
  แนะฝึกทักษะเด็กอยู่บ้านตามลำพัง ลดเหตุสูญเสีย
เหตุการณ์เด็ก 4 คนพลัดตกตึก เป็นอุทาหรณ์หนึ่ง สำหรับผู้ปกครองที่มักปล่อยให้ลูกหลานอยู่บ้านตามลำพัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ชี้ว่า เด็กอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ควรได้รับการปลูกฝังทักษะดูแลตัวเองเมื่อต้องอยู่คนเดียว

เหตุการณ์เด็ก 4 คน พลัดตกจากระเบียงห้องพักขณะที่ผู้ปกครองไม่อยู่ เป็นประเด็นสำคัญที่ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่าเป็นตัวอย่างของการละทิ้งเด็กให้อยู่ตามลำพัง ซึ่งผู้ปกครองอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ปี 2546 แต่ด้วยความจำเป็นและการจัดการในครอบครัวที่พิจารณาได้ว่าเด็กและผู้ปกครองพยายามดูแลตัวเองอย่างเต็มที่มากกว่าพึ่งผู้อื่น การป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำรอยจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากคนรอบข้าง รวมทั้งการฝึกฝนให้เด็กเรียนรู้ทักษะ "โฮม อโลน" เมื่อต้องอยู่ลำพัง

 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในเด็กระบุว่า โดยหลักการแล้วเด็กสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเมื่ออายุประมาณ 12 ปี แต่ควรได้รับการฝึกฝนทักษะเอาตัวรอดเมื่ออยู่คนเดียวตั้งแต่อายุ 10 ปี เช่น การตัดสินใจ แก้ปัญหาฉุกเฉิน ไม่ให้ถูกล่อลวงจากคนแปลกหน้า หรือสื่อสังคมออนไลน์ แต่ไม่ควรให้เด็กที่ต้องดูแลคนที่มีอายุน้อยกว่าอยู่ตามลำพังและเมื่อจำเป็นต้องปล่อยให้เด็กอยู่บ่านตามลำพัง

 

ผู้ปกครองควรประเมินความพร้อมของเด็ก เช่น ไม่มีความหวาดกลัว สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมทั้งติดหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินในที่ที่มองเห็นง่าย และหมั่นโทรศัพท์สอบถามเด็กเป็นระยะ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง