กกต.เตรียมเปิดรับเรื่องร้องเรียนรูปแบบเขตเลือกตั้ง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กกต.เตรียมเปิดรับเรื่องร้องเรียนรูปแบบเขตเลือกตั้ง

การเมือง
21 พ.ย. 61
15:17
129
Logo Thai PBS
กกต.เตรียมเปิดรับเรื่องร้องเรียนรูปแบบเขตเลือกตั้ง
ประธาน กกต. แจ้ง กกต.จังหวัดทั่วประเทศ เปิดรับเรื่องร้องเรียนรูปแบบเขตเลือกตั้ง ส.ส. เปิดช่องเสนอรูปแบบแบ่งเขตใหม่ได้ แต่ต้องเป็นไปตาม พ.ร.ป.ส.ส.

วันนี้ (21 พ.ย.61) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง" โดยระบุถึงมติที่ประชุม กกต.กำหนดแนวทางพิจารณาเพื่อดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้สำนักงาน กกต.เปิดรับฟังข้อร้องเรียน

รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของพรรคการเมือง และประชาชน เกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้ง ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยข้อร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็นต้องทำเป็นหนังสือระบุชื่อพรรคการเมือง กรณีเป็นประชาชนต้องระบุชื่อและนามสกุล ที่อยู่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเหตุผลประกอบ

กรณีประสงค์เสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ผู้ร้องเรียนต้องจัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรา 27 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. โดยให้ยื่นได้ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดนั้น ๆ ภายในวันที่ 25 พ.ย.นี้