สนช.ผ่านกฎหมายเปิดทางใช้ "กัญชา-กระท่อม" วิจัยทางการแพทย์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สนช.ผ่านกฎหมายเปิดทางใช้ "กัญชา-กระท่อม" วิจัยทางการแพทย์

สังคม
25 ธ.ค. 61
15:32
4,208
Logo Thai PBS
สนช.ผ่านกฎหมายเปิดทางใช้ "กัญชา-กระท่อม" วิจัยทางการแพทย์
ที่ประชุม สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เปิดโอกาสให้นำกัญชาและกระท่อม ไปทำการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

วันนี้ (25 ธ.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ… ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.ทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งนายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชี้แจงว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้เสร็จสิ้นแล้ว มีทั้งสิ้น 17 มาตรา มีการแก้ไข 4 มาตรา ตัดออก 9 มาตรา และเพิ่มขึ้นใหม่ 20 มาตรา พร้อมตั้งข้อสังเกตเสนอต่อที่ประชุม 6 ประเด็น

นายสมชาย ยืนยันว่าการปรับแก้ไขของคณะกรรมาธิการฯ เป็นไปใน 2 เรื่อง คือแยกการควบคุมการอนุญาตการผลิตนำเข้า-ส่งออก จำหน่ายยาเสพติดหรือมีไว้ในครอบครองประเภท 2 และประเภท 5 ออกจากกันให้ชัดเจน และแก้ไขในส่วนของบทเฉพาะกาล โดยมีการเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษที่มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการเพิ่มผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าไป

สำหรับการพิจารณาร่างกฎหมายนี้ยังได้รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน ซึ่งมีผู้เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ถึงร้อยละ 99.13 ที่สาระสำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำยาเสพติดประเภท 5 คือกัญชาและกระท่อม ไปทำการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนำไปรักษาภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ได้

ทั้งนี้ ในการพิจารณาไม่มีสมาชิกสงวนคำแปรญัตติ โดยหลังการพิจารณารายมาตราในวาระ 2 แล้ว จากนั้นได้พิจารณาต่อในวาระ 3 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนน 166 ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 13 เสียง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง