"วิษณุ" เปรียบรัฐบาลใหม่เหมือนเรือเหล็ก ไม่ป้องกันสนิมอาจล่ม

การเมือง
3 ก.ค. 62
16:12
250
Logo Thai PBS
"วิษณุ" เปรียบรัฐบาลใหม่เหมือนเรือเหล็ก ไม่ป้องกันสนิมอาจล่ม
นายวิษณุ เครืองาม เปรียบเทียบสถานการณ์รัฐบาลชุดใหม่ เหมือนเรือเหล็กขนาดใหญ่ หากไม่ป้องกันสนิมจากเนื้อในเหล็กก็อาจจะล่มได้ พร้อมย้ำหลักการร่างนโยบายรัฐบาลต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและสอดคล้องกับที่ได้หาเสียงไว้ โดยเปิดรับฟังความเห็นจากพรรคร่วมรัฐบาล

วันนี้ (3 ก.ค.2562) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้ารายชื่อคณะรัฐมนตรีว่า โดยส่วนตัวได้กรอกแบบฟอร์มประวัติรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว และในแบบฟอร์มไม่ได้ระบุว่าได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใด อาจจะเป็นกระทรวงพลังงานก็ได้ ซึ่งขณะนี้การตรวจสอบคุณสมบัติน่าจะเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าการพิจารณารายชื่ิอคณะรัฐมนตรีทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนใด ขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดำเนินการ

ส่วนร่างนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อสภาฯ นั้น ได้รับทราบว่าเบื้องต้นขั้นตอนการยกร่างเสร็จสิ้น แต่ยังต้องนำเสนอต่อที่ประชุมพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ ซึ่งแต่ละพรรคมีโอกาสที่จะปรับแก้ ส่วนกรอบหลักของนโยบายกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งระบุไว้ว่ารัฐบาลจะต้องแถลงนโยบายที่สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ เป็นนโยบายตามกรอบของรัฐธรรมนูญ รองรับยุทธศาสตร์ชาติ และตรงกับสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะทำ ทั้งนี้ นโยบายที่จะแถลงต่อสภาฯ จะต้องมีการระบุชัดเจนถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ เนื่องจากที่ผ่านมา บางรัฐบาลแถลงนโยบายเกินจริงและไม่สามารถจัดหางบประมาณมาดำเนินการได้

นายวิษณุ ยังย้ำถึงข้อห่วงใยต่อการบริหารงานของรัฐบาล โดยเปรียบเทียบกับเรือขนาดใหญ่ที่ต้องช่วยกันประคับประคองไม่ให้ล่มกลางทางว่า เป็นการส่งสัญญาณให้กับทุกฝ่าย ไม่ใช่เฉพาะพรรคพลังประชารัฐเท่านั้น ซึ่งหากเปรียบสถานการณ์ในวันนี้ถือว่าไม่มีเรือแป๊ะที่ทำจากไม้แล้ว โดยเปรียบเทียบรัฐบาลชุดใหม่เหมือนเรือเหล็กขนาดใหญ่ บรรทุกทั้งคนและสินค้าจำนวนมาก รวมทั้งมีความรับผิดชอบมาก แม้ว่าเหล็กจะไม่ทำให้เรือรั่วได้ง่าย แต่ก็อาจจะเกิดสนิม และสนิมเกิดจากเนื้อในเหล็กที่สะสมและใช้เวลานาน ซึ่งวิธีป้องกันสนิมขึ้นอยู่กับทุกคนที่โดยสารมากับเรือ แม้แต่คนที่ไม่มีภาระหน้าที่ก็ต้องไม่ใช้เท้าราน้ำ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง