ครม.ขอโควตา 6 คน นั่งคณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.ขอโควตา 6 คน นั่งคณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

การเมือง
7 พ.ย. 62
13:31
1,216
Logo Thai PBS
ครม.ขอโควตา 6 คน นั่งคณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ระบุ ครม.ขอโควตากรรมาธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียง 6 คน โดยจะเลือกจาก ส.ว. ฝ่ายกฎหมายรัฐบาล และองค์กรอิสระ พร้อมชี้ว่า กรรมาธิการฯชุดนี้ เปรียบเหมือนวิศวกรออกแบบแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้ชี้เป็นชี้ตาย

วันนี้ (7 พ.ย.2562) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ระบุถึงกรณีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่า เบื้องต้นคณะวิปกำหนดจำนวนไว้ที่ 49 คน โดยแบ่งเป็นสัดส่วนพรรคร่วมรัฐบาล 18 คน พรรคฝ่ายค้าน 19 คน และคณะรัฐมนตรี 12 คน แต่คณะรัฐมนตรีขอโควตาเพียง 6 คนเท่านั้น และเป็นคนนอกทั้งหมด เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจหลายด้าน

โดยในจำนวน 6 คนนี้ จะมีตัวแทนจาก ส.ว.ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล และองค์กรอิสระ ส่วนโควตาของคณะรัฐมนตรีที่เหลืออีก 6 คน จะคืนให้รัฐบาล ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาร่วมกันอีกครั้งว่า จะส่งใครมานั่งเป็นกรรมาธิการฯในส่วนนี้ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีไม่ขอออกความเห็นว่า ใครจะมานั่งเป็นประธานกรรมาธิการชุดนี้ และไม่ทราบว่าจะเป็นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หรือ นายสุชาติ ตันเจริญ ตามที่มีกระแสข่าวออกมาในช่วงนี้ เพราะเป็นเรื่องของกรรมาธิการฯ ทั้ง 49 คนที่จะเป็นผู้เลือก

สำหรับบุคคลที่จะมาเป็นประธานกรรมาธิการฯ ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาก็มีทั้งคนนอกและคนใน เพราะศึกษากันมาหลายครั้งแล้ว ซึ่งคุณสมบัติน่าจะเป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีบารมี แต่หากเป็นการเลือกประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จำเป็นต้องมาจากคนนอกเพราะไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

นายวิษณุ เชื่อว่า กรรมาธิการฯ ชุดนี้ไม่ได้ถึงขั้นชี้เป็นชี้ตายการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพียงแต่มีหน้าที่ในการศึกษาเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการตั้งคณะกรรมการร่างฯ และการเสนอประเด็นที่จะแก้ไข โดยต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายด่านตั้งแต่การเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาฯ และต้องมีเสียงรับรองในสภาฯ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด รวมทั้งยังต้องผ่านการทำประชามติ ก่อนจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย จึงต้องใช้เวลาและมีความยุ่งยากพอสมควร ดังนั้นกรรมาธิการฯ ชุดนี้จึงเปรียบเหมือนวิศวกรที่จะมาช่วยออกแบบแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง