ทบ.หนุนเพิ่มรายได้แม่บ้านทหาร-กำลังพลปลดพิการ

การเมือง
5 ก.พ. 63
15:27
1,044
Logo Thai PBS
ทบ.หนุนเพิ่มรายได้แม่บ้านทหาร-กำลังพลปลดพิการ
กองทัพบก เพิ่มทักษะวางแผนด้านการเงินให้กับสมาชิกแม่บ้านหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และสนับสนุนให้ทหารที่ปลดพิการทุพพลภาพมีอาชีพเสริมพึ่งพาตนเอง

วันนี้(5 ก.พ.2563) รศ.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เยี่ยมสมาชิกแม่บ้านหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ.ถ.วิภาวดี ทั้งนี้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก บรรยายพิเศษ เรื่อง “แม่บ้านยุคใหม่ รู้ใช้รู้ออม” เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารเงิน พร้อมเพิ่มทักษะด้านการวางแผนและการบริหารหนี้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

จากนั้น พล.ต.มานพ แฝดกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก บรรยายพิเศษ “กองทัพบกห่วงใย ทหารกล้า พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ภายในงานดังกล่าว สมาคมแม่บ้านทหารบก จัดให้มีการออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ของหน่วยจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมกำลังพลและครอบครัว ให้มีอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง