ยกเครื่องทดสอบร่างกายกำลังพลทบ. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ยกเครื่องทดสอบร่างกายกำลังพลทบ.

การเมือง
7 ก.พ. 63
11:49
713
Logo Thai PBS
ยกเครื่องทดสอบร่างกายกำลังพลทบ.
ทบ.ปรับการทดสอบร่างกายกำลังพลรูปแบบใหม่ ทั้งเพิ่มเกณฑ์ผ่านและจัดทดสอบสมรรถภาพเพื่อความพร้อมรบ

วันนี้ (7 ก.พ.2563) จากการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเมื่อวานนี้ (6 ก.พ.2563) พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า พล.อ.อภิรัตช์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกได้มอบรถเข็นวิลแชร์ให้กับกำลังพล บุตรและคู่สมรส จำนวน 88 คัน เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการจะดูแลและให้สวัสดิการกับกำลังพลให้ครอบคลุมในทุกด้าน โดยเฉพาะกำลังพลที่มีผู้ป่วย หรือผู้พิการที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้ความห่วงใยดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระและทำให้กำลังพลมีพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

โดยการประชุมได้มีการหารือถึงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลกองทัพบกที่ต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการ โดยขณะนี้กองทัพบกได้ปรับให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลประจำปี ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มมาตรฐานในเกณฑ์คะแนนที่ถือว่า “ผ่าน” ให้สูงขึ้น ได้แก่ หน่วยกำลังรบปรับเพิ่มเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ หน่วยสนับสนุนการรบปรับเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ และหน่วยอื่น ๆ เป็น 55 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

สำหรับประเภทที่สอง เป็น “การทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อความพร้อมรบ” ซึ่งเป็นการทดสอบที่จะนำมาใช้เฉพาะกับหน่วยกำลังรบ ถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลให้สูงขึ้น เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ลดการบาดเจ็บขณะการฝึก สามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นการทดสอบที่จะเป็นประโยชน์โดยตรงกับหน่วยกำลังรบ และเป็นนโยบายล่าสุดที่กองทัพบกจะเร่งดำเนินการต่อจากนี้

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้หารือและให้ความสำคัญต่อกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับราชการทหาร ทั้งที่มีกำเนิดจากพลเรือน หรือทหารกองประจำการ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมกำลังพลทหารบก กรมแพทย์ทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพและสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น พิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดเลือก การทดสอบร่างกาย การสอบภาควิชาการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย เป็นต้น เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน กองทัพ และมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

ในตอนท้ายการประชุม ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณกองทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจในลักษณะดังกล่าวได้มีการฝึกซักซ้อมเหตุการณ์สมมุติ เพื่อให้กำลังพลได้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน อีกทั้งในขณะปฏิบัติภารกิจให้คำนึงถึงหลักการดำเนินกลยุทธ์ ครอบคลุมในทุกความปลอดภัย มีความรัดกุมในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ในระหว่างปฏิบัติการให้คำนึงถึงกฎการปะทะเป็นสำคัญ เพื่อให้ทุกภารกิจเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และกำลังพลปลอดภัย

สำหรับความห่วงใยของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพประชาชน ในสถานการณ์ไวรัสและฝุ่นละอองในขณะนี้ นั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับกรมแพทย์ทหารบกเกี่ยวกับการนำหน้ากากอนามัยชุดแรกจำนวน 45,000 ชิ้น ออกแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ กทม.ในระหว่าง 6-8 ก.พ.นี้ ให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงมากที่สุด เน้นจุดคมนาคม ย่านการค้า
ทั้งนี้ ในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะในภาคเหนือให้กองทัพภาคที่ 3 ประสานกรมแพทย์ทหารบก พิจารณาดำเนินการเรื่องหน้ากากอนามัยด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง