สำรวจ #เรียนออนไลน์ วันแรก ติดขัดมีปัญหามากกว่าเรียนได้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สำรวจ #เรียนออนไลน์ วันแรก ติดขัดมีปัญหามากกว่าเรียนได้

สังคม
18 พ.ค. 63
20:18
7,889
Logo Thai PBS
สำรวจ #เรียนออนไลน์ วันแรก ติดขัดมีปัญหามากกว่าเรียนได้
ไทยพีบีเอสออนไลน์สำรวจความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการเรียนทางไกลและออนไลน์เป็นวันแรก พบว่านักเรียน-ผู้ปกครองติดขัด มีปัญหา ร้อยละ 69 มากกว่าเรียนได้ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 31

วันนี้ (18 พ.ค. 63) กระทรวงศึกษาธิการเปิดให้นักเรียนชั้น อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ทดลองเรียนทางไกลและออนไลน์เป็นวันแรก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา #เรียนออนไลน์ ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยอันดับ 1 เนื่องจากมีนักเรียนมีแสดงความคิดเห็นผ่านทวีตเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์วันแรกเป็นจำนวนมาก

ไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้เปิดสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองผ่านช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนทางไกลและออนไลน์วันแรก โดยให้เลือกจาก 2 ตัวเลือก คือ เรียนได้สบายมาก และติดขัด มีปัญหา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงล่าสุด ช่วงเวลา 20.00 น. พบว่า มีผู้เลือกติดขัด มีปัญหา จำนวน 267 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 69 และมีผู้เลือกเรียนได้ สบายมาก จำนวน 120 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 31

 
ขณะที่มีบางคนแสดงความคิดเห็นว่า คนที่มีศักยภาพด้านนี้ หากได้รับการฝึกฝนบ่อนๆ ก็จะคุ้นชินไปเอง แต่เพื่อนบางคนที่ยังเรียนไม่ได้ ก็ต้องช่วยกันดูแลเพื่อนๆ ด้วย และบางคน ระบุว่า ภายใต้สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีข้อเสียบ้างหลายๆ เหตุผล ของแต่ละคน รัฐบาลเองกำลังพยายามแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ อยู่ 

ส่วนในทวิตเตอร์ซึ่งมีการเปิดสำรวจความคิดเห็นในคำถามและตัวเลือกเดียวกันพบว่า มีผู้ใช้ทวิตเตอร์เลือกติดขัด มีปัญหาถึงร้อยละ 94.8 ขณะที่เลือกเรียนได้ สบายมากร้อยละ 5.2

 
นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสออนไลน์ยังได้สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองถึงข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์วันแรก โดยพบว่า นักเรียนบางส่วนมองว่า มีข้อดีคือ ตื่นสายได้ ไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียนและไม่ต้องเผชิญกับการจราจร สามารถเรียนไป-พักไปได้เพราะอยู่บ้าน และไม่ขาดช่วงเพราะเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ก่อนเปิดเทอม

ส่วนข้อเสียนั้น พบว่านักเรียนไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีอินเทอร์เน็ต เนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือโรงเรียนบนดอย โรงเรียนชายแดน ภาษาในการสื่อสารไม่เข้าใจ เพราะนักเรียนบางคนเรียนที่โรงเรียนปกติจะใช้ภาษาถิ่น แต่เมื่อเรียนออนไลน์โดยใช้คลิปวิดีโอเนื้อหาหลักของรัฐบาล ก็ประสบปัญหา เพราะบางคำต้องอธิบายด้วยภาษาท้องถิ่นจึงจะเข้าใจได้ ส่งผลให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ขณะที่บางคนพบว่า เนื้อหาที่นำมาสอนเป็นเนื้อหาเก่าที่เคยเรียนแล้ว และหากมีข้อสงสัยไม่สามารถถามครูได้ในทันที ส่วนนักเรียนบางคนไม่อยากเรียนเพราะไม่มีเพื่อนและไม่สนุก

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เริ่มแล้ววันแรก #เรียนออนไลน์ เว็บล่มตั้งแต่เช้า

"อยากเรียนที่โรงเรียน" เสียงสะท้อนนักเรียนออนไลน์

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง