ยูนิเซฟชี้วิกฤต COVID-19 เสี่ยงเพิ่มเด็กยากจน 86 ล้านคน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ยูนิเซฟชี้วิกฤต COVID-19 เสี่ยงเพิ่มเด็กยากจน 86 ล้านคน

ต่างประเทศ
28 พ.ค. 63
16:31
522
Logo Thai PBS
ยูนิเซฟชี้วิกฤต COVID-19 เสี่ยงเพิ่มเด็กยากจน 86 ล้านคน
ยูนิเซฟและองค์การช่วยเหลือเด็ก ระบุวิกฤต COVID-19 อาจส่งผลให้เด็กอีกกว่า 86 ล้านคนทั่วโลกต้องตกอยู่ในภาวะความยากจน เรียกร้องให้ยกระดับมาตรการคุ้มครองทางสังคมเร่งด่วน

วันนี้ (28 พ.ค.2563) องค์การยูนิเซฟ และองค์การช่วยเหลือเด็ก เปิดเผยผลการวิเคราะห์ที่ระบุว่า ภายในสิ้นปี 2563 ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจส่งผลให้เด็กอีกกว่า 86 ล้านคนทั่วโลกต้องตกอยู่ในภาวะความยากจน ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 ซึ่งหากไม่มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ก็อาจทำให้มีเด็กยากจนที่มีความเป็นอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนในประเทศรายได้น้อยและปานกลางสูงถึง 672 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้ โดยเกือบสองในสามอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา และเอเชียใต้

นางเฮนเรียตตา โฟร์ ผู้อำนวยการบริหารองค์การยูนิเซฟ ระบุว่า COVID-19 ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อีกทั้งยังทำให้การขจัดความยากจนในเด็กต้องใช้เวลานานกว่าเดิมอีกหลายปี และทำให้เด็กหลายคนเข้าไม่ถึงบริการที่จำเป็น

ขณะที่ อิงเกอร์ แอชชิง ซีอีโอขององค์การช่วยเหลือเด็ก กล่าวว่า เด็กเป็นผู้ได้รับผลกระทบรุนแรงจากภาวะความยากจนที่เป็นผลมาจาก COVID-19 ที่ต้องเผชิญกับความหิวโหยและภาวะขาดโภชนาการ จนอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการได้ ซึ่งการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถป้องกันและควบคุมผลกระทบร้ายแรงที่จะเกิดกับเด็กๆ ที่เปราะบางที่สุดในกลุ่มประเทศที่ยากจนได้

องค์การช่วยเหลือเด็กและยูนิเซฟ จึงได้เรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างเร่งด่วน ทั้งการให้เงินอุดหนุน โครงการอาหารในโรงเรียน สวัสดิการเด็ก รวมถึงการลงทุนที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเด็ก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง