"ป่าไม้" ชี้แจงทุจริตปลูกป่าชัยภูมิลั่นรอดตาย 80% | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ป่าไม้" ชี้แจงทุจริตปลูกป่าชัยภูมิลั่นรอดตาย 80%

สิ่งแวดล้อม
13 ส.ค. 63
17:31
1,107
Logo Thai PBS
"ป่าไม้" ชี้แจงทุจริตปลูกป่าชัยภูมิลั่นรอดตาย 80%
กรมป่าไม้ ชี้แจงโครงการปลูกป่า จ.ชัยภูมิ หลังจากที่ไทยพีบีเอส นำเสนอข่าวการร้องเรียนโครงการนี้ว่า พื้นที่ปลูกป่าอาจไม่ครบ และต้นไม้ก็มีขนาดเล็กไม่มีคุณภาพ ยืนยันปลูกตามหลักวิชาการรอดตาย 80%

กรณีชาวบ้านได้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบเรื่องโครงการปลูกจังหวัดชัยภูมิ ที่กรมป่าไม้ ว่าจ้างให้ชาวบ้านปลูกป่าจำนวน 40 ไร่ แต่กลับให้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านลงชื่อในเอกสารว่าจ้างปลูกป่าจำนวน 80ไร่ เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดกลับพบว่าต้นไม้ที่ปลูกมีขนาดเล็ก ไม่มีคุณภาพ 

วันนี้ (13 ส.ค.2563) นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิ (ทสจ.) ชี้แจงว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่แปลงปลูกป่า ซึ่งดำเนินการโดยการฟื้นฟูสภาพป่า ตามมาตรา 25 แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ถูกบุกรุกในท้องที่ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบรูณ์ ได้ทำการปลูกป่าเมื่อปีงบประมาณ 2562 เนื้อที่รวม 200 ไร่

 

เนื้อหาในหนังสือชี้แจงว่า โครงการนี้เป็นการฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่ปลูกป่าแบ่งเป็น 2 แปลง คือ เขตบ้านห้วยหินลับ หมู่ 11 และบ้านโคกสงว่า ต.โพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ รวมพื้นที่ 200 ไร่ พร้อมยืนยันการปลูกป่าเป็นไปตามหลักวิชาการ และแนวทางการฟื้นฟูสภาพป่า มีการไถปรับหน้าดินเพื่อเตรียมการปลูก ต้นไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่ จะเป็นต้นสัก มะค่าโมง พะยูง แคนา และต้นหว้า

จากการตรวจสอบพบว่าต้นไม้มีการเติบโตได้ดี ตามสภาพพื้นที่และอากาศ มีอัตราการรอดตายสูงถึง 80% ส่วนต้นไม้ที่ตาย มีการปลูกซ่อมบำรุงแล้ว วิธีการปลูกป่าผู้รับผิดชอบโครงการใช้วิธีการจ้างเหมาตามระเบียบทางราชการ ส่วนปีงบ 63 ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง