ภาคประชาชนสนับสนุนร่าง รธน.ฉบับประชาชน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ภาคประชาชนสนับสนุนร่าง รธน.ฉบับประชาชน

การเมือง
29 ส.ค. 63
19:11
329
Logo Thai PBS
ภาคประชาชนสนับสนุนร่าง รธน.ฉบับประชาชน
ในการเสวนาวิชาการเรื่อง "ผ่าทางตันรัฐธรรมนูญไทย" นักวิชาการ และกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ต่างก็สนับสนุนให้เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ผ่านการจัดตั้ง ส.ส.ร.โดยมีส่วนร่วมของประชาชนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) จัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "ผ่าทางตันรัฐธรรมนูญไทย ไม่แก้ไขแต่จะเขียนใหม่" ซึ่งมีทั้งนักวิชาการ ภาคประชาชน เยาวชน และภาคสังคมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น โดยช่วงแรก นักวิชาการต่างแลกเปลี่ยนความเป็นถึงจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ

พร้อมกันนั้น ก็สะท้อนในมุมด้านเศรษฐกิจที่สืบเนื่องเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลตอบรับการแก้รัฐธรรมนูญ ก่อนจะเน้นย้ำว่า จากนี้ไป 4 เดือนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษาบรรยากาศทางการเมือง ภายใต้การชุมนุมของประชาชนที่จะต่อต้านคัดค้านรัฐบาลเพื่อสร้างเกราะให้การเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นอย่างจริงจัง ก่อนจะถึงห้วงเวลาของการตั้ง ส.ส.ร.และใช้เวลาในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกือบ 2 ปี

 

ในขณะเดียวกัน นักวิชาการก็เห็นตรงกันว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นที่ยอมรับและหากจะร่างไม่ทั้งฉบับให้เป็นที่ยอมรับ 100 % ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่รัฐธรรมนูญจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง โดยชี้จุดไปที่การเกื้อหนุนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้อยู่ในอำนาจอย่างยาวนานและได้รับประโยชน์จากกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

ส่วนอีกช่วงหนึ่งของการเสวนาวิชาการ คือการแลกเปลี่ยนความเห็นของเยาวชนนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ภายใต้หัวข้อ มุมมองและความจำเป็นในการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งต่างก็ตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของกฎหมายที่นำไปบังคับใช้ โดยเฉพาะ ส.ว. 250 คนตามบทเฉพาะกาล ที่เชื่อว่าเป็นการเอื้อต่อการสืบทอดอำนาจของ คสช.ในขณะเดียวกันก็เน้นย้ำให้ยกเลิกการมี ส.ว.ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และยังทวงติงถึงการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแล้วสวนทางกับทางปฏิบัติ กรณีที่เรียกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง

 

นอกจากนี้ ยังทวงติงถึงการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแล้วสวนทางกับทางปฏิบัติ กรณีที่เรียกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง และเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ต้องแก้ไขทุกหมวดและมีความเห็นว่า วัฒนธรรมประชาธิปไตยของไทยนั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบในทุกองค์กรทุกระดับ พร้อมอมกับย้ำว่า ต้องมีการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคปิดกั้นการแสดงออกอย่างเสรีชน โดยเฉพาะ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง