ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่รับวินิจฉัย ชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่รับวินิจฉัย ชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอก

การเมือง
2 ก.ย. 63
18:03
601
Logo Thai PBS
ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่รับวินิจฉัย ชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอก
ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่รับวินิจฉัยเรื่องกรณีนายสนธิญา สวัสดี ยื่นคำร้องวินิจฉัยการชุมนุมเยาวชนปลดแอก ล้มล้างการปกครอง ชี้ข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบคำร้องไม่เพียงพอ ให้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่ม

วันนี้ (2 ก.ย.2563) นายสนธิญา สวัสดี อดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 โดยกล่าวอ้างว่า กลุ่มผู้ชุมนุม นักเรียน นิสิต นักศึกษา และกลุ่มประชาชนเยาวชนปลดแอก (Free Youth) (ผู้ถูกร้อง) กระทำการจัดการชุมนุม เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2563 และวันที่ 10 ส.ค.2563 โดยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และผู้ถูกร้องมีข้อเรียกร้องหลายประการ ซึ่งผู้ร้องเห็นว่า ข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 (เรื่องพิจารณาที่ 16/0563) 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่เพียงพอ เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา ให้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่