ม.แม่โจ้ ประกาศยกเลิกกิจกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ม.แม่โจ้ ประกาศยกเลิกกิจกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชน

สังคม
22 ต.ค. 63
14:18
2,791
Logo Thai PBS
ม.แม่โจ้ ประกาศยกเลิกกิจกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชน
องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศยกเลิกทุกกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ชี้บ่มเพาะสู่อำนาจนิยมเผด็จการ ขัดหลักการประชาธิปไตย

วันที่ 21 ต.ค.2563 องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแถลงการณ์เรื่อง จุดยืนขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อประเด็นกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของศึกษา โดยระบุว่า

ตามหลักการปกครองของประเทสไทยซึ่งยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนถือเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยชอบธรรมและเคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลโดยจะไม่มีผู้ใดมาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใดได้ตามหลักรัฐธรรมนูญ

องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนกิจกรรมและพิทักษ์สิทธนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นองค์กรที่ยึดมั่นใจหลักเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ จึงขอประกาศจุดยืนต่อทุกกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เกิดการละเมิดสิทธิของนักศึกษา

ทางองค์กรนักศึกษาไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านกิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมที่ซ่อนเร้นและแอบแฝงการละเมิดสิทธิมนุษชนเพื่อมุ่งสู่หลักประชาธิปไตยสากล เพราะกิจกรรมใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัยย่อมเป็นแหล่งบ่มเพาะสู่อำนาจนิยมเผด็จการซึ่งขัดต่อหลักการประชาธิปไตย

ทั้งนี้ ทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงมีมติเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งประกอบไปด้วย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรทุกคณะ/วิทยาลัย โดยจะไม่มีกิจกรรมที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นประชาธิปไตยตามหลักการปกครองของประเทศไทย เพราะเสรีภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่พึงมีและไม่ควรถูกลิดรอนและละเมิดไม่ว่าจะเหตุใดก็ตาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง