บีบ! อธิการบดี มธ. รับผิดชอบปมจับนศ.ชุมนุมการเมือง

การเมือง
6 พ.ย. 63
15:17
7,335
Logo Thai PBS
บีบ! อธิการบดี มธ. รับผิดชอบปมจับนศ.ชุมนุมการเมือง
ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน 256 รายชื่อคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์คุ้มครองสวัสดิภาพ "เพนกวิน-รุ้ง" และนักศึกษาเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง พร้อมเรียกร้อง "อธิการบดี มธ." ลาออก เพื่อแสดงความรับผิดชอบทั้งกรณีการชุมนุม-พิธีรับปริญญา

วันนี้ (6 พ.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก งานกิจกรรมนักศึกษาสังคมวิทยาฯ มธ.คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้เผยแพร่แถลงการณ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน พร้อม 256 รายชื่อเรื่องข้อเรียกร้องต่อ “ธรรมศาสตร์” ขอให้คุ้มครองสวัสดิภาพและปกป้องเสรีภาพของประชาชน

แถลงการณ์ระบุว่า กรณี น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษย วิทยา และนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รวมถึงนักกิจกรรมทางการเมืองคนอื่นๆ ถูกจับกุมและนำตัวไปฝากขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ และทัณฑสถานหญิง ในฐานะผู้ต้องหาในคดีการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมื่อวันที่ 19–20 ก.ย.นี้ เหตุการณ์การสลายการชุมนุมเวลาเช้ามืดของวันที่ 15 ต.ค.นี้ กรณีการสลายการชุมนุมในช่วงค่ำของวันที่ 16 ต.ค.นี้ และกรณีเหตุการณ์ในระหว่างการปล่อยตัวรุ้ง เพนกวิน และไมค์ จากเรือนจำในช่วงวันที่ 31 ต.ค.นี้ รวมไปถึงการดำเนินคดีกับนักศึกษาคนอื่น ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา

ประกอบกับกรณีการตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและขั้นตอนในการตรวจสุขภาพอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30–31 ต.ค.ที่ผ่านมา แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงเกี่ยวกับการส่งมอบข้อมูลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยมหาวิทยาลัย

 

หากแต่การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนั้นกลับเป็นประเด็นที่ยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดแต่อย่างใด และมีการกล่าวอ้างว่าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ก็มิได้เป็นความจริงตามเหตุการณ์ที่ได้ปรากฏขึ้นมา

เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีลักษณะคุกคามสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งด้วยการใช้กำลังเข้าจับกุมและสลายการชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็นเพื่อควบคุมและตีตราประชาชน การใช้อำนาจพิเศษในสภาวะยกเว้นด้วยพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกฉินโดยอ้างสถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินคดีความโดยไม่เป็นธรรมด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 110, 112, 116, 215, 368 และมาตรา 385 ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ การกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องขยายเสียง การรักษาความสะอาด และการจราจรทางบก

อ่านข่าวเพิ่ม จับตา!บิ๊กเซอร์ไพรส์ "ธรรมศาสตร์" คุมเข้มรักษาความปลอดภัย

 

เรียกร้องอธิการบดีมธ.ลาออก แสดงความรับผิดชอบ 

พวกเราศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่ยังคงยึดมั่นในหลักการ “เข้าใจ เคารพ เปลี่ยนแปลง” คณะสังคมวิท ยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้มีข้อเรียกร้องต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน “ธรรมศาสตร์” ดังนี้

1. ขอให้สมาคมศิษย์เก่าคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาธรรมศาสตร์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ฯ สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมศิลปศาสตร์ฯ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วยเหลือ เยียวยา และคุ้มครองน.ส.ปนัสยา นายพริษฐ์ และศิษย์เก่าคนอื่น ๆ ที่เข้าร่วมการชุมนุมหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การแสดงออกถึงการคัดค้านการดำเนินคดีผู้ชุมนุมทางการเมือง การช่วยเหลือด้วยความสามารถทางวิชาชีพแก่บุคคลที่ได้รับ

ผลกระทบจากการเข้าร่วมการชุมนุม อันเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการยึดถือจริยธรรมทางวิชาชีพที่ท่านได้รับการศึกษามา อีกทั้งในฐานะที่พวกท่านเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่พัฒนาขึ้นบนเจตนารมณ์ของคณะผู้ก่อตั้ง เพื่อให้เป็นการวางรากฐานประชาธิปไตยและให้การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในประเทศไทย

2. รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องแสดงความรับผิดชอบ โดยการลาออกจากตำแหน่งโดยทันที เนื่องจากมีการปล่อยปละละเลยให้มีการใช้อำนาจรัฐในการล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลบุคคล และข้อมูลทางการแพทย์ของผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้  ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่นักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากแต่ยังรวมไปถึงประชาชนที่เป็นทั้งครอบครัว มิตรสหาย และบุคคลอันเป็นที่รักของบัณฑิต ที่เข้ามาร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้

อ่านข่าวเพิ่ม "ไทยภักดี" แจ้งจับ "ปวิน" โพสต์หมิ่นสถาบันฯ

 

ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามหลักการของการรักษาความเป็นส่วนบุคคล และสิทธิที่บุคคลได้รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) เพื่อให้ประโยคที่กล่าวว่า “ธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว” ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำโฆษณาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ดังที่ได้ถูกนำเสนอในงาน “Thammasat Open house 2020” “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” และ “รับเพื่อนใหม่”

3. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และท่าพระจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อันเป็นสถานที่จัดงานต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษอย่างจริงใจ และต้องจัดให้มีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการอนุญาตให้มีการละเมิดสิทธิ์ในครั้งนี้

วอนเปิดเผยรายละเอียด-การอนุญาตเข้าเก็บข้อมูล

รวมทั้งตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและเปิดเผยรายละเอียดการประมวลผลข้อมูล พร้อมกับอธิบายเหตุผลในการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ไม่ว่าในกรณีใดในอนาคต

“ธรรมศาสตร์” มิใช่เป็นเพียงแค่กิจการของคณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่า หรือธุรกิจของคนใดคนหนึ่งหรือเพียงคนไม่กี่คน หากแต่เป็นประชาคมที่รวมเข้าด้วยกันจากนักศึกษา อาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการ และศิษย์เก่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้พวกเราศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ยังคงยึดมั่นในหลักการ “เข้าใจ เคารพ เปลี่ยนแปลง” คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องในแถลงการณ์ฉบับนี้ เพื่อให้ “ธรรมศาสตร์” เป็นสถาบันทางวิชาการและชุมชนที่มุ่งคุ้มครองสวัสดิภาพและปกป้องเสรีภาพของประชาชนตามคำกล่าว “ธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน” ที่มิใช่การทำตามคำสั่งของผู้เผด็จการหรือรัฐที่มุ่งกดขี่ประชาชนดังเช่นที่เป็นอยู่

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ยังคงยึดมั่นในหลักการ “เข้าใจ เคารพ เปลี่ยนแปลง” คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนหนึ่งของประชาคมธรรมศาสตร์ที่มิใช่เพียงแค่ของผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่า วันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"กลุ่มนักเรียนเลว" ยกระดับข้อเรียกร้อง นัดชุมนุมใหญ่ 21 พ.ย.นี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง