ม็อบแท็กซี่บุก ทส.ขอยืดอายุ 12 ปี -คพ.ชี้รถเก่าเพิ่มฝุ่น PM 2.5 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ม็อบแท็กซี่บุก ทส.ขอยืดอายุ 12 ปี -คพ.ชี้รถเก่าเพิ่มฝุ่น PM 2.5

สิ่งแวดล้อม
9 พ.ย. 63
10:02
4,135
Logo Thai PBS
ม็อบแท็กซี่บุก ทส.ขอยืดอายุ 12 ปี -คพ.ชี้รถเก่าเพิ่มฝุ่น PM 2.5
กลุ่มแท็กซี่ เคลื่อนขบวนมาทส.เรียกร้องขอขยายอายุจาก 9 ปี เป็น 12 ปี เนื่องจากคพ.ต้องเป็นหน่วยออกเกณฑ์ตรวจสอบร่วมกับขนส่งทางบก หลังมีผลศึกษามลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานจำแนกตามอายุการใช้งาน 4-6 ปี มีมลพิษ 50% อายุ 7-9 ปี มีมลพิษ 72.7 %

วันนี้ (9 พ.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 07.00 น.กลุ่มแท็กซี่กว่า 120 คนนำรถแท็กซี่ มาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยาผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ขยายอายุรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี เนื่องจากกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นหน่วยงานที่จะร่วมกับกรมขนส่งทางบก ในการออกเกณฑ์ตรวจสอบรถแท็กซี่ ทั้งด้านโครงสร้างรถ ระบบความปลอดภัยและมลพิษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะส่งผลกระทบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ โดยไม่ต้องเป็นภาระแก่เจ้าของรถแท็กซี่ที่ต้องมารับผิดชอบในส่วนนี้

เบื้องต้นนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นตัวแทนพูดคุยกับสหกรณ์แท็กซี่ มาที่ขอพบนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.โดยต้องการให้ขยายอายุแท็กซี่ทั้งหมดจนถึง 12 ปี แต่เบื้องมีการพูดคุยว่าจะขยายบางส่วนห้วงเวลา 3 ปี เพราะต้องคำนึงถึงปัญหามลพิษทางอากาศ และผล กระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 และต้องมีการตรวจสภาพตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน เพราะมีการศึกษาแล้วว่ายิงรถเก่ายิ่งมีมลพิษสูง ตอนนี้ยังคุยนอกรอบ และแท็กซี่ยังยืนยันว่าจะพบนายวราวุธ 

จากการสำรวจของคพ.ล่าสุดวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา มีจำนวน 80,752 คัน แยกตามอายุ อายุไม่เกิน 3 ปีจำนวน  32,176 คัน อายุ 4-6 ปี จำนวน 23,206 คัน อายุ 7-9 ปี จำนวน 21,222 คัน และอายุ 10-20 ปีขึ้นไป จำนวน 4,148 คัน

ผลสำรวจชี้แท็กซี่เก่าปล่อยมลพิษสูง

ขณะที่ผลการสำรวจอัตราการระบายมลพิษของรถแท็กซี่ ปี 2561 จำแนกตามอายุการใช้งาน อายุไม่เกิน 3 ปีค่าไฮโดรคาร์บอน (HC/ค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ppm ) เฉลี่ย 53.9 ppm คาร์บอนมอ นอกไซด์ (CO/ ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.5 %) เฉลี่ย 0.3 % อายุ 4-6 ปีค่าไฮโดรคาร์บอน เฉลี่ย 165.2 ppm และค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 0.31 % อายุ 7-9 ปี ค่าไฮโดรคาร์บอน เฉลี่ย 260.3 ppm และค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1.31 %

ผลตรวจสอบรถแท็กซี่ ที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานจำแนกตามอายุการใช้งานปี 2561 พบว่า อายุไม่เกิน 3 ปีคิดเป็น 19.6 % อายุ 4-6 ปีคิดเป็น 50% อายุ 7-9 ปี คิดเป็น 72.7 % 

 

 

ชี้ต่ออายุแท็กซี่เพิ่มฝุ่น PM.2.5

สำหรับการขยายอายุของรถแท็กซี่ นายธงชัย พรรณสวัสดิ์ นักวิชาการอิสระ ได้ให้ความเห็นว่าการขยายอายุของรถแท็กซี่เป็นการเพิ่มปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะรถแท็กซี่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา PM2.5 ที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะเป็นรถยนต์เก่า มีการใช้งานในอัตราค่อนข้างสูงกว่ารถปกติโดยทั่วไป การปล่อยมลพิษก็มากกว่ารถบ้านทั่วไปที่ใช้ก๊าซ LPG หรือ CNG เหมือนกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้รถแท็กซี่มีรายได้ลดลงกว่าปกติ การขยายอายุการใช้งานของรถยนต์แท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยให้แท็กซี่สามารถทำมากินได้เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็ควรจะให้การช่วยเหลือกลุ่มแท็กซี่ด้วย แต่จะต้องไม่ทำให้ไปมีผลกระทบกับกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่ง

การเพิ่มอายุรถแท็กซี่จาก 9 เป็น 12 ปี ก็เป็นการเพิ่มปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ PM2.5 คนที่รับผลกระทบนี้เป็นประชาชนทุกคน โดยเห็นได้จากปัญหา PM2.5 ในรอบปีที่ผ่านมา

 

นักวิาการเสนอว่า ทางออกของเรื่องนี้ ที่มีความเป็นได้และไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือกระทบน้อยที่สุดเสนอ 2 แนวทางแนวทางที่ 1 การปรับเปลี่ยนรถแท็กซี่เก่าที่ครบ 9 ปี เป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้า (EV conversion) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า เช่น 200,000 บาทต่อคัน ให้รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งอีก 100,000 บาท เป็นความรับผิดชอบของเจ้ารถแท็กซี่การเปลี่ยนเป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้า ทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษลดลง ขณะเดียวกันทำให้เจ้าของรถแท็กซี่ไฟฟ้าสามารถวิ่งรถทำมาหากินได้ระยะเวลาที่อาจจะมากกว่า 3 ปี  แนวทางที่ 2 การจะต่ออายุรถแท็กซี่ที่หมดอายุ ก่อนอนุญาตต้องมีการตรวจสอบ รถแท็กซี่ทั้งด้านโครงสร้างรถ ระบบความปลอดภัยและมลพิษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง