4 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ 6 เทคโนโลยีเด่นปี' 64 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

4 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ 6 เทคโนโลยีเด่นปี' 64

Logo Thai PBS
4 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ 6 เทคโนโลยีเด่นปี' 64
สดร.เผย 10 เรื่องเด่นดาราศาสตร์ปี 2564 พบ 4 ปรากฏการณ์น่าสนใจคือดวงจันทร์บังดาวอังคาร วันที่ 17 เม.ย.64 ดวงจันทร์เต็มดวง-ไกลโลกในรอบปี วันที่ 27 เม.ย.และ 19 ธ.ค.64 จันทรุปราคาบางส่วน 26 พ.ค.64 รวมทั้งเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในไทย การสำรวจนอกโลกของต่างประเทศ

วันนี้ (18 ธ.ค.2563) สถาบันวิจัยดาราศาสตรืแห่งชาติ (สดร.) กล่าวถึงปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ ที่น่าสนใจในปี 2564 และมีเรื่องของเทคโนโลยีดาราศาสตร์ ที่จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรไทย ยกระดับงานวิจัยและเทคโนโลยีภายในประเทศ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน มีดังนี้ 

ดวงจันทร์บังดาวอังคาร 

 • 17 เม.ย.2564 จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวอังคาร เริ่มปรากฏการณ์เวลาประมาณ 20:12 น.จะสังเกตเห็นดาวอังคารค่อยๆ ลับหายไปด้านหลังของดวงจันทร์ และดาวอังคารจะโผล่พ้นออกมาทั้งดวงอีกครั้งในเวลาประมาณ 21:28 น.

ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้ - ไกลโลกที่สุดในรอบปี

 • 27 เม.ย.2564 ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี (Super Full Moon)
 • 19 ธ.ค.2564 ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี (Micro Full Moon)

จันทรุปราคาบางส่วน (Partial Lunar Eclipse)

 • 26 พ.ค.2564 สามารถสังเกตได้ทุกภูมิภาคของประเทศ ในประเทศไทยจะเห็นดวงจันทร์โผล่พ้นจากขอบฟ้าเวลาประมาณ 17:42 น. ทำให้ผู้สังเกตจะมองเห็นจันทรุปราคาบางส่วนตั้งแต่เวลา 17:42 -18:52 น. รวมเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 10 นาที

ภาพ:สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ภาพ:สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ภาพ:สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ปรากฏการณ์สำคัญเกี่ยวกับดาวเคราะห์

 • 8 ส.ค.2564 ดาวเสาร์ใกล้โลก
 • 20 ส.ค.2564 ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก
 • 7 ธ.ค.2564 ดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งสว่างที่สุด

การพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์สู่สังคม 

เปิดแลปดาราศาสตร์ ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงาน ต่อยอดความคิด สู่การประดิษฐ์คิดค้นชิ้นงาน สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมืออันทันสมัยทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง พร้อมผู้เชี่ยวชาญแนะนำการใช้งานสู่การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีต้นแบบ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูง เสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศ ให้สามารถต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจได้

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 

NARIT จัดตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ มีห้องปฏิบัติการฯ ตั้งอยู่ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อออกแบบ พัฒนา และผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์เชิงทัศน ศาสตร์ที่ทันสมัย พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านทัศนศาสตร์และเทคโลยีทัศนศาสตร์ศักยภาพสูงสำหรับใช้งานด้านดาราศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศ การป้องกันประเทศและหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อประยุกต์สู่ภาคอุตสาหกรรม

จับตา 2 ภาคีความร่วมมือวิจัยบรรยากาศ-อวกาศ

 • ภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย (TCAR) ผนึกกำลัง 28 หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา จัดทำแผนที่นำทางของการวิจัยแบบบูรณาการ วิจัยบรรยากาศที่เชื่อมโยงกับการศึกษาคุณภาพอากาศของประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและปัญหามลภาวะทางอากาศ เช่น PM2.5  
 • ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (TSC) จับมือ 9 หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา ร่วมกันออกแบบ พัฒนาและสร้างดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยทีมวิศวกรไทย ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูง นำความรู้ความสามารถของแต่ละหน่วยงานภาคีมาบูรณาการร่วมกันเพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศของประเทศ ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม พร้อมวางรากฐานให้ประเทศไทยก้าวไปสู่วงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศ
ภาพ:สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ภาพ:สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ภาพ:สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Dark Sky in Thailand เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย

 • สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากมลภาวะทางแสง รณรงค์ให้เกิดสถานที่ที่สงวนความมืดของท้องฟ้าเวลากลางคืน เชิญชวนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย (ททท.) จัดแคมเปญท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ ​กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

การสำรวจสำคัญในแวดวงดาราศาสตร์โลกปี 2564

 • ยานโฮป  รถสำรวจเพอร์เซเวียแรนส์  ยานเทียนเวิ่น 1 (Tienwen-1) ยานจันทรายาน 3 (Chandrayaan-3) ยาน Double Asteroid Redirection Test (DART) กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ ( JWST) เที่ยวบินอาร์ทีมิส 1 (Artemis 1) ยานเบปีโคลอมโบ  และยานโซลาร์ออร์บิเตอร์ 

เปิดนิทรรศการชุดใหม่ Astronomy Insight 

เปิดนิทรรศการชุดใหม่ Astronomy Insight และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อพวช. ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ชวนมาตื่นตาตื่นใจกับนิทรรศการโซนใหม่ อาทิ ห้องแห่งเอกภพ หลุมดำ กล้องรูเข็ม สุริยุปราคาในเมืองไทยในอีก 100 ปี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อพวช. ความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมสร้างพื้นที่เรียนรู้อาชีพสายวิทย์ และแหล่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน คาดว่าจะเปิดให้บริการต้นปี 2564

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง