สั่งเบรก! รถโดยสารสาธารณะเข้า-ออก "สมุทรสาคร - กาญจนบุรี" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สั่งเบรก! รถโดยสารสาธารณะเข้า-ออก "สมุทรสาคร - กาญจนบุรี"

สังคม
20 ธ.ค. 63
14:28
7,469
Logo Thai PBS
สั่งเบรก! รถโดยสารสาธารณะเข้า-ออก "สมุทรสาคร - กาญจนบุรี"
ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ลงนามคำสั่งระงับการเดินทางรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราวระหว่างเส้นทาง จ.กาญจนบุรี กับ จ.สมุทรสาครทุกเส้นทาง เพื่อป้องกัน COVID-19 หากฝ่าฝืน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เริ่มวันนี้ (20 ธ.ค. 63)

วันนี้ (20 ธ.ค.2563) นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ระงับการเดินทางรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราวในเส้นทาง จ.กาญจนบุรี - สมุทรสาคร - กาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 จ.สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ จ.สมุทรสาครมีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันมีแนงโน้มที่จะพบการแพร่ระบาดไปยังผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าวประกอบกับ จ.กาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ จ.กาญจนบุรีจำนวนมาก

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.กาฐจนบุรี จึงมีคำสั่งให้ระงับการเดินทางรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราว ในเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี - สมุทรสาคร - กาญจนบุรี ทุกเส้นทาง

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู้กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

จังหวัดกาญจนบุรีออกคำสั่งระงับ ❌...

โพสต์โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN) เมื่อ วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2020

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง