ห้างสรรพสินค้า ปรับตัวป้องกัน COVID-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ห้างสรรพสินค้า ปรับตัวป้องกัน COVID-19

เศรษฐกิจ
3 ม.ค. 64
11:14
2,415
Logo Thai PBS
ห้างสรรพสินค้า ปรับตัวป้องกัน COVID-19
ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า เตรียมเลื่อนเวลาปิดให้บริการเร็วขึ้นในวันที่ 4 ม.ค. ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยมีแผนรองรับผู้มาใช้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

วันนี้ (3 ม.ค.64) ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า เตรียมปรับแผนเลื่อนเวลาปิดให้บริการตามที่ สมาคมผู้ค้าปลีกและสมาคมศูนย์การค้าไทย มีข้อสรุปให้ทุกศูนย์การค้า เลื่อนเวลาปิดทำการเป็น 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.เป็นต้นไป และกำหนดให้ทุกศูนย์การค้า รวมถึงร้านค้าในศูนย์การค้าและร้านค้าภาคี เครือข่ายยกระดับมาตรการการคัดกรองและเข้มงวดความปลอดภัยสุขอนามัย โดยผู้มาใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และลงทะเบียนการเข้าออก ทุกครั้ง

 

ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ปรับแผนเพื่อรองรับมาตรการป้องกัน COVID-19 เช่น ร้านอาหาร และ สถานเสริมความงามที่จดทะเบียนเป็นคลินิกเวชกรรม ในห้างสรรพสินค้า สามารถเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ส่วนสถานประกอบการที่เข้าลักษณะซึ่งกรุงเทพมหานคร ให้ปิดชั่วคราวต้องปฏิบัติตามประกาศทันที

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ม.ค.ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร มีมติให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราว และกําหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เช่น สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ,สวนน้ำ สวนสนุก,ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

 

ส่วนผู้ประกอบการประเภท ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ รวมทั้ง ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม,ร้านสะดวกซื้อ, รถเข็น, หาบเร่ แผงลอย, ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด โดยเคร่งครัด และให้ผู้เกี่ยวข้อง จัดให้มีมาตรการป้องกันโรค ด้วยบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ, ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า, กำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด, จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ทุกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง