"พัทยาฟู้ด" สั่งดำเนินมาตรการเข้มข้น หลังพบ พนง.ติดเชื้อ COVID-19

ภูมิภาค
6 ม.ค. 64
11:27
7,054
Logo Thai PBS
"พัทยาฟู้ด" สั่งดำเนินมาตรการเข้มข้น หลังพบ พนง.ติดเชื้อ COVID-19
ผู้ผลิตอาหารทะเลกระป๋องชี้แจง กรณีพนักงานติดเชื้อ COVID-19 จำนวนหนึ่ง ได้ดำเนินการสอบสวนและกักตัวผู้มีความเสี่ยงทั้งหมด พร้อมเดินหน้าตรวจหน้าเชื้อพนักงานทั้งหมด ยืนยันอผลิตภัณฑ์สะอาดปลอดภัยผ่านความร้อนสูงฆ่าเชื้อได้

วันนี้ (6 ม.ค.64) จากกรณีมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ ถึงการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในโรงงาน บ.พัทยา ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลและอาหารกระป๋องตรานอติลุส และ นอติลุส ไลท์ ยืนยันผลิตสินค้าสำเร็จรูปที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิท และผ่านกระบวนการที่ทำให้ปลอดเชื้อด้วยอุณหภูมิมากกว่า 110 องศาเซลเซียส และภายใต้ความดันมากกว่า 9 psi ซึ่งสามารถทำลายเชื้อไวรัส COVID-19 ได้

 

ทั้งนี้ เนื่องจาก บ.พัทยาฟู้ด (ประเทศไทย ) จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดย บ.ได้ร่วมมือกับทางภาครัฐในการตรวจหาเชื้อเชิงรุก และได้รับการยืนยันว่า มีพนักงานติดเชื้อจำนวนหนึ่ง บริษัท ได้ดำเนินการสอบสวนและกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยทันที รวมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วนเข้มข้นสูงสุด ดังนี้

1. ส่งพนักงานที่มีความเสี่ยงทุกคนในการสัมผัสผู้ติดเชื้อเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVD-19 ทันที และ ให้พนักงานกักตัวเพื่อดูอาการเป็นวลา 14 วัน หากพบการยืนยันว่าพนักงานติดเชื้อจะดำเนินการตามแนวทางของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

2. โรงงานสั่งหยุดกิจกรรมการผลิตในพื้นทีที่พบผู้ติดเชื้อ พร้อมดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทันที ในพื้นที่ดังกล่าวตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค

3. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID- 19) ให้กับพนักงานทุกส่วนงาน (100%) ของโรงงานมหาชัย โดยได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ จ.สมุทรสาคร อย่างใกล้ชิดเพื่อรับรายงานผลการตรวจยืนยันหากพบผู้ติดเชื้อ รวมถึงขอคำแนะนำและดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้พนักงานบางส่วนรายงานตัวเพื่อตรวจซ้ำอีกครั้งหากมีข้อบ่งชี้ที่น่าสงสัย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง