สธ.-เอกชนร่วมตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อแรงงานข้ามชาติ

ภูมิภาค
4 ก.พ. 64
20:32
178
Logo Thai PBS
สธ.-เอกชนร่วมตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อแรงงานข้ามชาติ
รมช.สาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร ขอบคุณภาคเอกชนให้พื้นที่และงบตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อ COVID-19 และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยให้การควบคุมโรคใน จ. สมุทรสาคร เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

วันนี้ (4 ก.พ.64) ที่ จ.สมุทรสาคร นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ ได้นำผู้คณะบริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในสถานการณ์ COVID-19 และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามวัฒนาแฟคทอรี่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท วัฒนาแฟคทอรี่ สนับสนุนพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 1,500 เตียงรองรับแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อ COVID-19 เฟสแรกมีเตียงรองรับ 500 เตียง และขยายเพิ่มเฟส 2 อีก 1,000 เตียง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์หมุนเวียนให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อสามารถเดินหน้าต่อไปได้ มีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อทุกคน

นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาลสนามจากภาคเอกชนอื่น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันควบคุมโรค เมื่อสถานการณ์การระบาดคลี่คลาย แรงงานหายป่วยกลับมาทำงาน จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

นายสาธิตกล่าวต่อว่า ภาพรวมสถานการณ์ใน จ.สมุทรสาคร ยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการจำกัดวงการแพร่ระบาด โดยมีการปรับแผนและมาตรการควบคุมโรคตามสถานการณ์ ขณะนี้ เน้นในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ ใช้กลยุทธ์ Bubble and Seal ควบคุมและกำหนดเส้นทาง ที่พักอาศัยในกลุ่มพนักงาน เพื่อป้องกันเชื้อแพร่ออกมาสู่ชุมชนภายนอก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและพนักงานเป็นอย่างดี ส่วนในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กได้ตรวจค้นหาเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกโรงงาน เพื่อนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา สำหรับโรงงานที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ ได้เน้นการให้ความรู้ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งในชุมชน ได้รับการช่วยเหลือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจคนในชุมชนเกี่ยวกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันและลดการสัมผัสในกลุ่มพนักงานโรงงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง