กพท.สั่งห้ามบินเส้นทางในประเทศ 5 ทุ่ม-ตี 4 แนะขายตั๋วเว้นที่นั่ง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กพท.สั่งห้ามบินเส้นทางในประเทศ 5 ทุ่ม-ตี 4 แนะขายตั๋วเว้นที่นั่ง

เศรษฐกิจ
18 เม.ย. 64
11:11
2,663
Logo Thai PBS
กพท.สั่งห้ามบินเส้นทางในประเทศ 5 ทุ่ม-ตี 4 แนะขายตั๋วเว้นที่นั่ง
กพท.ออกประกาศให้สายการบินงดทำการบินในช่วงเวลา 23.00 - 04.00 น. พร้อมแนะจัดที่นั่งบนเครื่องบินแบบเว้นระยะ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก COVID-19 มีผลตั้งแต่วันนี้ (18 เม.ย.)

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2564 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยกำหนดให้หน่วยงานที่ให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ ดำเนินการดังนี้

1. ขอความร่วมมือให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศ จำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างเวลา 23.00 - 04.00 น. เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก และสอดคล้องกันบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ดำเนินตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน

2. กรณีที่มีการยกเลิกหรือรวมเที่ยวบิน ให้แจ้งและดูแลผู้โดยสารอย่างเหมาะสม ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ.2553

3. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศ พิจารณาจัดที่นั่งในเครื่องบินอย่างเหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นแออัด ซึ่งจะมีส่วนช่วยป้องกันควบคุมโรค

4. ให้ผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศ เพิ่มความเข้มงวดติดตามดูแลให้ประชาชนผู้มาใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการในระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางดการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

5. ให้ผู้ประกอบการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศ แจ้งเตือนผู้โดยสารกรณีเป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้งดเดินทาง หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุด หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

 

ผู้อำนวย กพท. เปิดเผยว่า ประกาศดังกล่าว กพท.ดูจากช่วงเวลาที่มีการทำการบินจะมีอยู่ที่ช่วง 22.00-04.00 น. โดยส่วนใหญ่ถ้าเที่ยวบินลงให้เวลาเป็นไปตามที่ ศบค.กำหนด จะอยู่ที่ประมาณเวลา 23.00 น. โดยในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. จะมีประมาณ 20 กว่าเที่ยวบิน โดยที่สุวรรณภูมิมี 8 เที่ยวต่อวัน ดอนเมือง 11 เที่ยวต่อวัน ภูเก็ต 4 เที่ยวต่อวัน เชียงใหม่ 1 เที่ยวต่อวัน และหาดใหญ่ 2 เที่ยวต่อวัน

ส่วนการเว้นระยะห่าง ขณะนี้เป็นการขอความร่วมมือ และมีการหารือกันโดยตลอด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือว่าจะขอให้การบรรทุกผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 70 ได้หรือไม่ เพราะต้องเข้าใจสายการบินด้วยว่าได้ทำการจำหน่ายตั๋วโดยสารไปแล้ว ส่วนการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ขณะนี้ยังไม่ได้มีการประกาศห้าม แต่ตามปกติสายการบินก็จะพิจารณาตามสถานการณ์

ผู้อำนวย กพท. กล่าวอีกว่า จะมีสายการบินในประเทศที่ทำการบินหลังช่วงเวลาดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบ และต้องปรับตารางบินใหม่ เพื่อให้อยู่ในช่วงเวลาที่ขอความร่วมมือกับทางภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 24 เที่ยวบิน ประกอบด้วย เที่ยวบินที่ทำการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ 8 เที่ยวบิน, สนามบินดอนเมือง 11 เที่ยวบิน, สนามบินภูเก็ต 4เที่ยวบิน และ สนามบินเชียงใหม่ 1 เที่ยวบิน

ซึ่งทางสายการบินจะต้องปรับเวลาการทำการบิน และตารางการบินใหม่ คาดว่าในช่วง 1-2เดือนนี้ ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าในช่วงเวลาที่ยกเลิกทำการบิน อาจจะต้องได้รับผลกระทบบ้าง