"เชียงใหม่" สำรวจความต้องฉีดวัคซีนกลุ่ม นร.-ศูนย์เด็กเล็ก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"เชียงใหม่" สำรวจความต้องฉีดวัคซีนกลุ่ม นร.-ศูนย์เด็กเล็ก

ภูมิภาค
19 พ.ค. 64
13:52
648
Logo Thai PBS
"เชียงใหม่" สำรวจความต้องฉีดวัคซีนกลุ่ม นร.-ศูนย์เด็กเล็ก
เชียงใหม่ ทำหนังสือให้นายอำเภอ ท้องถิ่น อบต.ลงสำรวจคงวามต้องการฉีดวัคซีน COVID-19 กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใน 19 พ.ค.นี้ ระบุใช้รูปแบบเดียวกับ อสม.ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน รวมทั้งกลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปีก็สำรวจไว้ก่อน

วันนี้ (19 พ.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียง ใหม่ ทำหนังสือไปยังนายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียง ใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ให้สำรวจกับบุตลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ต้องการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

โดยระบุถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19) ใน จ.เชียงใหม่ ที่มีการระบาดในหลายพื้นที่ และมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ประกอบกับใกล้ระยะเวลาในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัตอปท. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีนโยบายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19  ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ตังนี้

  • สำรวจบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดทุกแห่ง (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ที่มีความต้องการรับวัคซีนตามแบบสำรวจฯ และรายงานจังหวัดทราบผ่านทาง Email : cmlocal06@gmail.com ภายในที่ 19 พ.ค.นี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะรับวัคซีน
  • ให้อำนวยความสะดวกและสนับสนุนรถรับ - ส่งให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปรับการวัคซีนและไม่มียานพาหนะเดินทางไปรับวัคน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีน

นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หนังสือดังกล่าวแจ้งให้ อปท.ในจังหวัดเชียงใหม่ สำรวจกลุ่มบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาของ อปท.โดยจะใช้แบบฟอร์มสำรวจแบบเดียวกับที่อสม.ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน แต่เป็นการสำรวจว่าบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละแห่งนั้น มีความประสงค์ ฉีด ไม่ฉีด หรือลังเล การฉีดวัคซีน

ส่วนนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็จะสำรวจเป็นข้อมูลไว้ เพื่อส่งต่อให้กับสาธารณสุขจังหวัดไว้ จะได้ไม่ต้องกลับมาทำการสำรวจอีก 

สำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ฉีดวัคซีน เบื้องต้นได้ประสานกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่วางแนวทางไว้ว่า จะจัดสรรให้แก่บุคลากรทางการศึกษากลุ่มนี้ในพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูงก่อน คือ อำเภอที่มีการระบาดมากๆ ส่วนอำเภอที่เหลือก็จะจัดสรรให้ในรอบต่อไป ตามที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนมาในแต่ละรอบ โดยเฉลี่ยกันไปในกลุ่มต่างๆ

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง