รพ.วิภาวดี เปิดจอง "โมเดอร์นา" ล็อต 2 คืนเงินส่วนต่าง 400 บาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รพ.วิภาวดี เปิดจอง "โมเดอร์นา" ล็อต 2 คืนเงินส่วนต่าง 400 บาท

สังคม
30 มิ.ย. 64
12:17
54,035
Logo Thai PBS
รพ.วิภาวดี เปิดจอง "โมเดอร์นา" ล็อต 2 คืนเงินส่วนต่าง 400 บาท
โรงพยาบาลวิภาวดี เปิดจองวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" ล็อต 2 ทางออนไลน์ราคาแพ็กเกจละ 3,400 บาท พร้อมเตรียมเงินค่าส่วนต่างอีก 400 บาทให้กับผู้จองล็อตแรกที่เคยคิดราคา 3,800 บาทก่อนที่สมาคมรพ.เอกชนจะเคาะราคากลาง

วันนี้ (30 มิ.ย.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลวิภาวดี โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก Vibhavadi Hospital ว่า ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดีรังสิต ได้เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" ตั้งแต่วันที่ 16 -27 มิ.ย.2564 ในราคาแพ็กเกจละ 3,800 บาท (2 เข็ม) โดยที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มีมติเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2564 ปรับราคาจองวัคซีนใหม่เป็นเข็มละ 1,700 บาท หรือแพ็กเกจละ 3,400 บาท เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว

โรงพยาบาล จึงขอเรียนยืนยันว่า โรงพยาบาลจะดำเนินการคืนเงินค่าจองวัคซีนให้ทุกท่านในอัตรา 400 บาท ต่อแพ็กเกจ โดยจะเรียนแจ้งวิธีการคืนเงินให้ท่านทราบโดยเร็ว

อ่านข่าวเพิ่ม อย.ขึ้นทะเบียนวัคซีน "โมเดอร์นา" แล้ว

 

เปิดจองโมเดอร์นารอบ 2 ทางออนไลน์ 

ขณะที่โรงพยาบาลวิภาวดี ยังเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา รอบสองวันที่ 30 มิ.ย.นี้ โดยระบุว่า วัคซีนมีจำนวนจำกัด) แพคเกจ ละ 3,400 บาท (2 เข็ม) โดยใช้วิธีการชำระเงิน ชำระผ่าน Website: https://www.vibhavadi.com/Package/P0000119 เท่านั้น

นอกจากนี้ ยังระบุว่าเนื่องจากโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีน ไม่เพียงพอต่อจำนวนที่สั่งจอง หรือล่าช้าเกินกว่ากำหนด (31 ธ.ค.64) โรงพยาบาลเสนอทางเลือกดังนี้

 • ขอรับเงินคืนเต็มจำนวน (กรณีหักผ่านบัตรเครดิตจะมีการหักค่าธรรมเนียม)
  รอวัคซีนที่โรงพยาบาลจะได้รับจัดสรรในล็อตต่อไป ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวโรงพยาบาลจะติดต่อท่านที่ไม่ได้รับวัคซีนที่สั่งจองต่อไป

เงื่อนไข 

 • ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์ หากฉีดเป็นเข็มที่ี 3 เพื่อกระตุ้นภูมิ ควรห่างจากเข็มที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
 • กรณีมีปัญหาในการสั่งจองวัคซีน และไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ท่านได้ รพ. ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
 • สามารถเปลี่ยนผู้ฉีดได้ ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถฉีดได้
 • ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าประกัน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
 • ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
 • สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • โรงพยาบาลวิภาวดีสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นอกจากนี้ ยังระบุว่า กรณีวัคซีนเข้ามาถึงโรงพยาบาลแล้ว ลำดับการฉีดวัคซีน จะเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน โดยโรงพยาบาล จะทำการนัดหมาย วัน เวลา ให้ท่านทราบล่วงหน้า รวมทั้งโรงพยาบาลเปิดจองแพ็คเกจ 2 เข็มต่อคนเท่านั้น โดยจะต้องรับผิดชอบในการหาผู้ฉีดร่วม กรณีต้องการฉีดกระตุ้นเพียงเข็มเดียว

รวมทั้งกรณีที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนให้ท่านแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก หรือแจ้งไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุใด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน โดยท่านสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นได้ โดยแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! รพ.วิภาวดีแจ้งเลิกจองซื้อวัคซีน "โมเดอร์นา"

"โมเดอร์นา" เผยผลวิจัยวัคซีนต้านสายพันธุ์ "เดลตา" ได้ดี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง