โควิดสายพันธุ์เดลตากระจาย 74 จังหวัด - กทม.สุ่มตรวจพบ 86.2% | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โควิดสายพันธุ์เดลตากระจาย 74 จังหวัด - กทม.สุ่มตรวจพบ 86.2%

สังคม
4 ส.ค. 64
18:03
2,521
Logo Thai PBS
โควิดสายพันธุ์เดลตากระจาย 74 จังหวัด - กทม.สุ่มตรวจพบ 86.2%
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยขณะนี้พบโควิดสายพันธุ์เดลตากระจาย 74 จังหวัด ผลสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อ 1,229 คนในกรุงเทพฯ วันที่ 24 ก.ค.-30 ก.ค.2564 เป็นสายพันธุ์เดลตา 86.2% สายพันธุ์อัลฟา 13.8%

วันนี้ (4 ส.ค.2564) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์ COVID-19 ในประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการว่าแนวโน้มในภาพรวมของประเทศ

 

จากข้อมูลการเฝ้าระวังระหว่างวันที่ 24 ก.ค.-30 ก.ค.2564 การสุ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2,547 คน เป็นสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) จำนวน 1,993 คน (78.2%) สายพันธุ์อัลฟา จำนวน 538 คน (21.2%) และสายพันธุ์เบตาจำนวน 16 คน (0.6%)

ในพื้นที่กรุงเทพฯ สุ่มตรวจจำนวน 1,229 คน เป็นสายพันธุ์เดลตา จำนวน 1,059 คน (86.2%) สายพันธุ์อัลฟาจำนวน 170 คน (13.8%) ส่วนสายพันธุ์เบตาไม่พบผู้ติดเชื้อ

 

ส่วนภูมิภาคสุ่มตรวจ จำนวน 1,318 คน เป็นสายพันธุ์เดลตา 934 คน (70.9%) สายพันธุ์อัลฟา 368 คน (27.9%) และสายพันธุ์เบตา 16 คน (1.2%) โดยขณะนี้สายพันธุ์เดลตาพบ 74 จังหวัด ส่วนสายพันธุ์เบตาสัปดาห์นี้พบเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้พบมากที่สุด ที่ จ.ยะลา 14 คน, จ.สงขลา และ จ.ตรัง จังหวัดละ 1 คน

สำหรับสายพันธุ์แลมด้าที่พบในแถบประเทศอเมริกาใต้ ยังไม่พบในประเทศไทยแต่อย่างใด และยังเป็นเพียงสายพันธุ์ที่น่าสนใจ (Variant of Interest) ตามการแบ่งระดับขององค์การอนามัยโลก (WHO)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง