ทปอ.สรุปหลักเกณฑ์ TCAS ปี 65 พร้อมเปลี่ยนทีมออกข้อสอบ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ทปอ.สรุปหลักเกณฑ์ TCAS ปี 65 พร้อมเปลี่ยนทีมออกข้อสอบ

สังคม
23 ส.ค. 64
06:21
16,802
Logo Thai PBS
ทปอ.สรุปหลักเกณฑ์ TCAS ปี 65 พร้อมเปลี่ยนทีมออกข้อสอบ
ที่ประชุมอธิบดีการแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงเกณฑ์การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2565 หรือทีเคส ยกเลิกการใช้คะแนนโอเน็ต และเปลี่ยนทีมออกข้อสอบใหม่เพื่อให้คิด วิเคราะห์มากขึ้น โดยเน้นเนื้อหาในหลักสูตรที่เรียนเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนไม่ต้องไปเรียนกวดวิชา

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2564 ที่ประชุมอธิบดีการแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปี 2565 หรือ TCAS โดยมี 4 รอบ 4 รูปแบบ ได้แก่

  • รอบที่ 1 เป็นแฟ้มสะสมผลงาน
  • รอบที่ 2 เป็นรอบโควตา
  • รอบที่ 3 แอดมิชชัน ให้มหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์เอง
  • รอบ 4 เป็นการรับตรงอิสระของมหาวิทยาลัย ซึ่งทุกรูปแบบไม่ใช้คะแนนโอเน็ต

สำหรับปฏิทินการคัดเลือก จะเริ่มวันที่ 9 ธ.ค.2564 ถึง 21 ม.ย.2565 โดยให้ผู้เข้าสอบลงทะเบียนผ่านระบบ รอบแฟ้มสะสมผลงาน และโควตา สละสิทธิได้ แต่รอบแอดมิชชันและรับตรงอิสระ ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ

หากยืนยันสิทธิแล้ว สละสิทธิได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ยกเว้นใน 3 สาขาวิชา คือ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ หากสละสิทธิแล้ว สมัครสาขาเดิมในรอบต่อไปไม่ได้ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเอกชน

“สสวท.-มศว-มธ.” ออกข้อสอบแทน สทศ.

นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระบุว่า ทปอ.จะออกข้อสอบเองทั้งหมด โดยมอบหมายสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ออกข้อสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ส่วนวิชาสามัญอื่น ๆ เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ GAT เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งข้อสอบยึดตามเนื้อหาที่เรียน แต่เน้นการคิดวิเคราะห์และการนำมาใช้ นักเรียนไม่จำเป็นต้องไปเรียนกวดวิชา

ส่วนการนำเกรดเฉลี่ย หรือ GPAX มาเป็นเกณฑ์การคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ ทปอ.ขอความร่วมมือไม่นำมาใช้ เพื่อให้สอดคล้อง กับรูปแบบการเรียนอออนไลน์ ขณะเดียวกันได้เตรียมแผนรองรับ พร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ COVID-19 ตลอดเวลา

ภายหลังจากมีการประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ ในทวิตเตอร์ก็เริ่มเกิด #DEK65 ขึ้นมา โดยประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่ คือ การเปลี่ยนทีมออกข้อสอบ ซึ่งแนวข้อสอบก็จะเปลี่ยนไปด้วย หลายคนกังวลว่า การฝึกทำโจทย์และอ่านหนังสือแนวข้อสอบเก่าไม่สามารถช่วยได้อีกแล้ว 

ทปอ.ย้ำเปลี่ยนแนวข้อสอบเน้นเนื้อหาในหลักสูตร

ในประเด็นนี้ นายพีระพงศ์ ตอบว่า ทปอ.ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนต้องไปเรียนนอกห้องเรียน จึงจะถามเพียงแก่นของสาระที่อยู่ในหลักสูตร เนื่องจากต้องการให้คิดวิเคราะห์แทนการท่องจำ โดย ทปอ.จะออก Test Blueprint พร้อมตัวอย่างคำถามให้นักเรียนได้เห็น เพื่อไม่ต้องเก็งข้อสอบ

แนวข้อสอบและคำถามต้องเปลี่ยนไปแน่นอน แต่กรอบยังเหมือนเดิม ไม่ต้องไปเน้นทำข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี ใครตั้งใจเรียนในห้องเรียน ทำข้อสอบได้แน่นอน

ขณะเดียวกันยังมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับค่าสมัครสอบรายวิชาและอันดับการเลือกที่เริ่มตั้งแต่ 150 - 900 บาท โดยบางส่วนมองว่า ราคาแพงเกินไป นอกจากนี้ ยังพบความกังวลเกี่ยวกับการสุ่มสนามสอบให้นักเรียน โดยไม่เรียงตามเวลาสมัครก่อน-หลัง รวมถึงตารางสอบ TCAS ที่ใกล้เคียงกับตารางสอบสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ซึ่งตั้งใจจะสอบ TCAS ใหม่อีกครั้ง หรือ "เด็กซิ่ว" 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง