สสจ.นนทบุรี ให้ประชาชนหยุดยาวท่องเที่ยว กลับมาให้รายงานตัว

สังคม
22 ต.ค. 64
07:10
549
Logo Thai PBS
 สสจ.นนทบุรี ให้ประชาชนหยุดยาวท่องเที่ยว กลับมาให้รายงานตัว
สสจ.นนทบุรี ให้ประชาชนหยุดยาวท่องเที่ยว กลับมารายงานตัวตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค COVID-19 ขณะที่ส่วนราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงงานให้ตรวจด้วย ATK

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งให้ประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวกลับมารายงานตัวตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค ตามประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ฉบับที่ 9 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อที่มาจากพื้นที่ภายนอกจังหวัด

ตามที่จังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และมีการปรับมาตรการโดยผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณีให้มีความเหมาะสม โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ยังจำเป็นต้องติดตามกำกับดูแลทั้งบุคคล สถานที่ การดำเนินกิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในระยะยาว นั้น

1️.ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 และพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจเป็นพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการไช้ ไอ เจ็บคอ จมูกไมได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรืออาการที่เข้าได้กับโรคโควิด - 19 ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ทันที

2.ให้ส่วนราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงงาน ที่มีบุคคลเดินทางกลับมาจากจังหวัดตามข้อ ๑ จัดให้มีการตรวจเชื้อโรคโควิด - 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หากพบผลว่าติดเชื้อให้นำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

3.ให้บุคคลที่เดินทางไปยังจังหวัดตามข้อ 1 และข้อ 6 รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคจังหวัดนนทบุรี ผ่านทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้
 Link รายงานตัว https://docs.google.com/.../1FAIpQLSehxFPFN00X.../viewform

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง