เดินทางปีใหม่แบบกลุ่ม-นั่งรถคันเดียวกัน แนะใส่หน้ากาก เลี่ยงคุย-กินอาหาร เสี่ยงโควิด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เดินทางปีใหม่แบบกลุ่ม-นั่งรถคันเดียวกัน แนะใส่หน้ากาก เลี่ยงคุย-กินอาหาร เสี่ยงโควิด

สังคม
29 ธ.ค. 64
09:40
2,148
Logo Thai PBS
เดินทางปีใหม่แบบกลุ่ม-นั่งรถคันเดียวกัน แนะใส่หน้ากาก เลี่ยงคุย-กินอาหาร เสี่ยงโควิด
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมอนามัย แนะประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่แบบรวมกลุ่มญาติ หรือกลุ่มเพื่อนด้วยพาหนะคันเดียวกัน ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพราะหวั่นเมินสวมหน้ากาก พูดคุย กินอาหารบนรถ และมีระบบระบายอากาศไม่ดี ทำให้เสี่ยงโควิด-19 ได้

วันนี้ (29 ธ.ค.2564) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเดินทางไกลในช่วงปีใหม่ มีทั้งใช้บริการขนส่งสาธารณะ และรถยนต์ส่วนตัวแบบการรวมกลุ่มเดินทางด้วยพาหนะคันเดียวกัน เช่น การเดินทางของเครือญาติ กลุ่มเพื่อนสนิท เพื่อกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว

 

ซึ่งการเดินทางแบบรวมกลุ่มด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลนั้น มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานาน การพูดคุยกันภายในยานพาหนะ ละเลยการสวมหน้ากากป้องกัน มีการระบายอากาศที่ไม่ดีพอ รวมทั้งใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน

ดังนั้น เมื่อต้องเดินทางแบบรวมกลุ่ม จำเป็นต้องปฏิบัติเข้มตามมาตรการ ดังนี้

1.ผู้ร่วมเดินทางต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงการพูดคุยในขณะอยู่ร่วมกัน

2.หลีกเลี่ยงการกินอาหารร่วมกัน ขณะอยู่บนยานพาหนะ งดใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ขวดน้ำ ช้อนส้อม

3.ในกรณีที่มีการแวะพักกินอาหาร ซื้อของฝาก เข้าห้องน้ำ ห้องส้วม ที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือสถานที่สาธารณะ ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากตลอดเวลา หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวหรืออุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วม รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล

4.ในกรณีที่มีการเดินทางระยะไกล ควรหยุดแวะพักทุกชั่วโมง เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ

นอกจากนี้ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด และเข้มงวดมาตรการ DMHTA เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข้อปฏิบัติก่อนออกเดินทาง

ทั้งนี้ ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ควรเตรียมความพร้อม ตั้งแต่ศึกษาข้อมูลมาตรการและแนวปฏิบัติ ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดปลายทาง เพื่อประเมินความพร้อมและการปฏิบัติ ตามมาตรการ

ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อในบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น บริเวณประตู เบาะที่นั่ง เป็นต้น ให้เปิดประตูหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศในยานพาหนะ ก่อนออกเดินทาง

ผู้เดินทางทั้งหมด ต้องสังเกตอาการเสี่ยงและประเมินตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ หากพบว่ามีอาการหรือมีความเสี่ยง แนะนำให้ตรวจ ATK ก่อนเดินทาง

และในกรณีที่ผู้เดินทางมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดและติดเชื้อโรคโควิด-19 แบบกลุ่มก้อน หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ ให้งดการเดินทางและเข้ารับการตรวจโดยวิธี RT-PCR และทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง