ผลวิจัยญี่ปุ่นชี้ฉีดวัคซีน "เข็มกระตุ้น" ยังมีโอกาสติด-แพร่เชื้อโควิดได้

สังคม
20 เม.ย. 65
12:08
4,346
Logo Thai PBS
ผลวิจัยญี่ปุ่นชี้ฉีดวัคซีน "เข็มกระตุ้น" ยังมีโอกาสติด-แพร่เชื้อโควิดได้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ไบโอเทค เปิดผลงานวิจัยญี่ปุ่น พบผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น ยังมีโอกาสติดเชื้อ และแพร่เชื้อต่อให้คนอื่นๆได้ในปริมาณที่ไม่น้อยลงไปกว่าก่อนได้รับวัคซีน

วันนี้ (20 เม.ย.2565) ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยด้านไวรัสวิทยาไบโอเทค สำนักงานพัฒนาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana ระบุว่า ทีมวิจัยที่ญี่ปุ่น ได้เก็บข้อมูลปริมาณไวรัสจากตัวอย่าง nasopharyngeal swab ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส BA.1.1 และ BA.2 จำนวน 611 คน โดยทำการเปรียบเทียบปริมาณไวรัสในรูปแบบของ viral load และ ระดับค่า Ct ที่อ่านได้จากการตรวจด้วย RT-PCR

ตัวแปรที่ทีมวิจัยใช้เปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มตัวอย่างคือ ประวัติการได้รับวัคซีนโดยผู้ป่วยที่ไม่ได้รับวัคซีนมี 199 ตัวอย่าง กลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบสองเข็มมี 370 ตัวอย่าง และกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ 3 จำนวน 42 ตัวอย่าง

 

ทีมวิจัยพบว่า ปริมาณ Viral load และ Ct ในตัวอย่างผู้ป่วย แต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณไวรัสทั้ง 2 สายพันธุ์ ก็ไม่แตกต่างกันด้วย เมื่อไปดูที่อายุของผู้ป่วย ดูเหมือนสองสายพันธุ์จะไม่แตกต่างกันเช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้ 2 เข็ม แต่ในกลุ่มที่ได้เข็มกระตุ้นมา เหมือนจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่มาก

ทีมวิจัยระบุว่า ผลการทดลองที่ได้มาระบุว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นยังมีโอกาสติดเชื้อ และแพร่เชื้อต่อให้คนอื่นๆได้ในปริมาณที่ไม่น้อยลงไปกว่าก่อนได้รับวัคซีน

แต่ข้อมูลที่ไม่ได้ทำการวิเคราะห์ชัดเจนคือ ผู้ที่ได้เข็มกระตุ้นมา เป็นกลุ่มที่ได้รับมานานแล้วหรือยัง ซึ่งอาจทำให้ไม่ชัดเจนว่าภูมิจากเข็มกระตุ้น เมื่อไหร่จะเริ่มมีความเสี่ยงในการรับเชื้อและแพร่กระจายได้ตามข้อมูลนี้

อ่านงานวิจัยเพิ่ม https://www.medrxiv.org/con.../10.1101/2022.04.19.22274005v1

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง